Ministerul Economiei și Universitatea Tehnică din Moldova (UTM) invită la prezentarea Nanosatelitului „TUMnanoSAT”

Evenimentul va avea loc vineri, 18 februarie, ora 14.00, în incinta Centrului Național de Tehnologii Spațiale (CNTS) al UTM – strada Studenților 9/7, bloc 3, etaj 7, sala 702.

Evenimentul va fi transmis LIVE și pe privesc.eu

Despre satelit:

Primul satelit ”TUMnanoSAT” a fost proiectat, construit și testat pe durata iulie 2019 – octombrie 2021 în cadrul programului de Stat „Elaborarea şi lansarea seriei de nanosateliţi cu misiuni de cercetare de pe Staţia Spaţială Internaţională, monitorizarea, postoperarea lor şi promovarea tehnologiilor spaţiale”. Acest proiect are un impact major în îmbunătățirea calității studiilor de inginerie bazate pe tehnologii spațiale moderne, atragerea tinerilor studenți pentru dezvoltarea și consolidarea cercetării științifice în domeniul explorării spațiului și a integrării Republicii Moldova în comunitatea de țări care dezvoltă tehnologii spațiale. Nanosatelitul este construit în conformitate cu standardul CubeSat 1U, și reprezintă un cub cu muchia de 10 cm, are greutatea de 1,150 kg și va efectua misiuni de cercetare și educaționale.

Acesta urmează a fi expediat Agenției Aerospațiale din Japonia și va parcurge mai multe etape:

–          Expedierea către Centrul Spațial Tsukuba (JAXA) pentru testarea și validarea finală. Acolo va avea loc integrarea satelitului în lansatorul orbital JSSOD (JEM Small Satellite Orbital Deployer)

–          Transportarea satelitului către centrul de lansare (cel mai probabil în SUA)

–          Lansarea satelitului către Stația Spațială Internațională (În prezent este prevăzută lansarea cu misiunea SpaceX-25 (Falcon 9)

–          Propulasarea pe orbită a satelitului TUMnanoSAT de pe Stația Spațială Internațională (de pe modulul Kibo al Agenției Aerospațiale din Japonia).

Centrul Național de Tehnologii Spațiale (CNTS) al UTM derulează, din anul 2010, proiecte educaționale în scopul promovării tehnologiilor spațiale, care reprezintă „vârful” tehnologiilor moderne. În acest sens au fost antrenați profesori, colaboratori științifici din diferite departamente ale UTM care activează în domeniiile electronicii, radiocomunicațiilor, calculatoarelor, construcțiilor mecanice fine, energeticii în studierea tehnologiilor spațiale și elaborarea micro/nanosateliților, în tandem cu echipe de studenți, masteranzi și doctoranzi.

În perioada 2012-2017 a fost realizată toată infrastructura terestră de comunicație cu sateliți, formată din stații terstre de comunicație radio, distribuite teritorial în 2 zone ale Republicii Moldova.

În ultimii ani, CNTS s-a reorientat la o altă clasă de sateliți, numiți nanosateliți din clasa/standardul CubeSat, foarte populară, atât în proiectele educaționale din Universitățile din lume, cât și în cele profesionale. Avantajul acestei clase de sateliți constă în  unificarea/ standardizarea cerințelor de elaborare, care diminuează cheltuielile, disciplinează elaborarea și simplifică mult procedurile organizatorice pentru lansarea lor. În acest context, CNTS și-a propus elaborarea unei serii de nanosateliți cu denumirea comună „TUMnanoSAT”.