Ministerul Economiei stabilește criterii pentru instituțiile abilitate cu funcții de control din subordine privind desfășurarea controalelor de stat în perioada post-moratoriu

4 octombrie, Chișinău – Viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei, a semnat ordinul cu privire la instrucțiunile metodice pentru autoritățile administrative abilitate cu funcții de control din subordinea Ministerului Economiei privind desfășurarea controalelor de stat  în perioada post-moratoriu.

Documentul stabilește că în perioada 3 octombrie – 3 noiembrie, instituțiile respective , vor decide efectuarea controalelor de stat în baza criteriilor de risc, fără ieșire la fața locului la sediile, locurile de desfășurare a activității sau de aflare/păstrare a bunurilor persoanelor înregistrate în modul stabilit, care desfășoară activitate de întreprinzător.

Ordinul mai stabilește că autoritățile administrative, abilitate cu funcții de control din subordinea Ministerului Economiei, cu titlu de excepție, vor adopta decizii privind efectuarea controlului de stat la fața locului doar dacă dețin informații veridice, susținute prin probe, despre existența unui pericol iminent pentru viața și sănătatea populației, pentru securitatea economică a statului, dacă situațiile date nu pot fi remediate în afara unui control la fața locului, și doar după notificarea prealabilă a Ministerului Economiei.

Potrivit ordinului ministrului Economiei, în perioada vizată de timp, autoritățile administrative abilitate cu funcții de control se vor focusa preponderent asupra acțiunilor de consultare și înaintare a recomandărilor persoanelor înregistrate în modul stabilit, care desfășoară activitate de întreprinzător; organizarea activităților de evaluare/reevaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorității și elaborarea planului de integritate; instruire, perfecționare a funcționarilor, schimb de experiență; stabilirea și consolidarea parteneriatelor cu mass-media și cu societatea civilă, elaborarea și punerea în aplicare a concepției de comunicare publică, etc.

Amintim că la inițiativa Guvernului Republicii Moldova, în perioada 1 aprilie – 30 septembrie a fost anunțat moratoriul asupra controlului de stat asupra activității agenților economici. În legătură cu expirarea la 30 septembrie a moratoriul privind inițierea controlului de stat, Ministerul Economiei a propus ca controalele de stat la fața locului să fie efectuate și în continuare doar cu titlu de excepție.

În opinia Ministerului Economiei, organele de control, după perioada de moratoriu, urmează să decidă efectuarea controalelor de stat la fața locului, aplicând și în continuare aceleași criterii pentru efectuarea excepțională a controlului, prevăzute de Legea nr. 18 din martie 2016 privind moratoriul asupra controlului de stat. Astfel, ieșirea la fața locului a organului de control, urmează să aibă loc doar dacă există un pericol iminent pentru viața şi sănătatea populației, pentru securitatea economică a statului şi pentru mediu și doar dacă situațiile date nu pot fi remediate în afara unui control la fața locului.

Ministerul Economiei consideră că o astfel de abordare va avea rolul unei etape tranzitorii perioadei moratoriului și va asigura în continuare un mediu favorabil pentru activitatea agenților economici, eliminând astfel riscul unei presiuni bruște și nejustificate asupra acestora.