Ministerul Economiei susține Campania națională “Plantează-ți viitorul”

Echipa ministerului susține Campania națională de înverzire a țării “Plantează-ți viitorul” și a plantat ghindă pe o suprafață de 1,2 ha din cadrul Ocolului silvic Scoreni, raionul Strășeni.

”Sântem bucuroși să contribuim la viitorul verde al țării și să susținem extinderea terenurilor împădurite. Pentru a crește sustenabilitatea ecologică, reducerea impactului schimbărilor climatice este important să ne implicăm cu toții în procesul de plantare a pădurilor și fâșiilor forestiere. Ministerul Economiei și Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului implementează o serie de programe, orientate pentru ecologizarea mediului de afaceri, cum ar fi Programul de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii și Programul de retehnologizare, care se bucură de interes din partea antreprenorilor, reducând astfel impactul negativ asupra mediului”, a precizat ministrul Economiei, Sergiu Gaibu.

Campania “Plantează-ți viitorul” a fost lansată de Ministerul Mediului și Agenția „Moldsilva”.

Acţiunile de împădurire se vor desfășura pe parcursul lunii noiembrie, scopul fiind intensificarea eforturilor de mărire a suprafeţelor împădurite.

Anual, sunt organizate două campanii naționale de împădurire ce se desfășoară primăvara și toamna.

În acest an, Fondul Național de Mediu va aloca peste 2 mil. 500 mii lei pentru procurarea materialului săditor și desfășurarea Campaniei Naționale de înverzire a plaiului.

Imagini: