Ministerul Economiei susține reorientarea spre o economie verde a sectorului IMM

17 martie 2015 – Ministerul Economiei în colaborare cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică a organizat la 16 martie curent, atelierul de lucru „Promovarea unei performanțe de mediu mai bune a Întreprinderilor Mici și Mijlocii”, în cadrul căruia a fost prezentat raportul privind recomandările preliminare ale proiectului-pilot „Ecologizarea IMM-urilor” de către OECD, în contextul Programului regional „Ecologizarea Economiei în Vecinătatea Estică”, finanțat de către Comisia Europeană.

La atelierul de lucru au participat reprezentanți ai instituțiilor publice de resort, OECD, ODIMM, experți internaționali și locali, reprezentanți ai mediului de afaceri și ONG-urilor din domeniu.

Ministerul Economiei susține reorientarea spre o economie verde, spre o dezvoltare durabilă a sectorului IMM-urilor. Țin să evidențiez importanța recomandărilor de politici ale OECD în identificarea celor mai eficiente instrumente sub aspectul promovării principiilor și practicilor economiei verzi, precum și implementarea acestora ” a menționat Secretarul de Stat al Ministerului Economiei, Lilia Palii.

În cadrul atelierului Eugene Mazur, Directoratul de Mediu al OECD, a prezentat recomandările preliminare de politici ale proiectului-pilot „Ecologizarea IMM-urilor”, în baza rezultatelor studiului privind „Performanțele de mediu mai bune a întreprinderilor mici și mijlocii”, realizat de Institutul Național de Cercetări Economice, în colaborare cu Ministerul Economiei.

La eveniment a fost prezentă și Gillian Bruce, reprezentantul Agenției pentru protecția mediului din Scoția, Marea Britanie, care a împărtășit bunele practici din Scoția privind sistemul serviciilor de consultanță în domeniul mediului de afaceri.

Totodată, în cadrul atelierului a fost prezentat și proiectul Strategiei de informare privind practicile verzi pentru IMM – uri din Republica Moldova. Aceasta stabilește activități  pentru actorii guvernamentali și neguvernamentali  cu privire la respectarea legislației de mediu și promovarea  practicilor de ecologizare a afacerilor.