Ministrul Anatol Usatîi: „Îmi doresc ca activitatea economică să evolueze în armonie cu mediul înconjurător, iar creșterea economică să fie una verde și decuplată de erodarea resurselor naturale”

„Îmi doresc ca activitatea antreprenorială să se dezvolte în concordanță cu obiectivele de dezvoltare durabilă, în special, cele ce țin de mediu, astfel încât economia să evolueze în armonie cu mediul înconjurător, iar dezvoltarea să fie una verde și decuplată de erodarea resurselor naturale”, a declarat ministrul Economiei și Infrastructurii, Anatol Usatîi, în cadrul celei de-a XII-a ediții a Conferinței Internaționale a Întreprinderilor Mici și Mijlocii – „Moldova Verde”.

Cea de-a XII-a Conferință este dedicată procesului de ecologizare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM), mai cu seamă, a acțiunilor cheie pentru alinierea comunității de afaceri la noile tendințe ale economiei mondiale, prin adoptarea unui model responsabil de dezvoltare durabilă, cu utilizarea sustenabilă a resurselor rezervate generațiilor viitoare.

„Guvernul și-a asumat angajamentul privind stimularea interesului pentru producția și consumul de energie verde prin valorificarea surselor de energie regenerabilă. Prin Programul „Ecologizarea IMM-urilor”, care a fost votat de către Guvern, vom susține Întreprinderile Mici și Mijlocii în implementarea practicilor prietenoase mediului înconjurător”, a mai adăugat ministrul.

Ca urmare a implementării Programului „Ecologizarea IMM-urilor”, aproximativ 150 de companii vor fi selectate pentru finanțare în procesul de implementare a acțiunilor de ecologizare.

„Suportul este destinat întreprinderilor din sectoarele cu impact semnificativ asupra mediului înconjurător sau care utilizează performanțele de mediu ca factor de competitivitate în intrarea pe piețele internaționale. Prioritate se va acorda IMM-urilor care introduc eco-inovații, produse și servicii ecologice pe piață”, a menționat directorul general al Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Iulia Costin.

În același timp, în incinta Palatului Republicii, s-a desfășurat expoziția produselor ecologice din industria textilă, agroalimentară și non-alimentară.

Conferința Internațională a IMM-urilor, care constituie o platformă importantă pentru facilitarea dialogului dintre reprezentanții autorităților publice centrale și mediul de afaceri, este organizată anual de Ministerul Economiei și Infrastructurii în parteneriat cu Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii.

Imagini: