Ministrul Economiei a discutat cu reprezentanții Asociației ”Ecolocal” soluții ce le vor îmbunătăți condițiile de activitate

Ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, a discutat cu membrii Asociației Consumatorilor și Producătorilor Ecologici și Artizanali din Moldova ”Ecolocal” despre provocările cu care se confruntă.

Ministrul Gaibu, de comun acord cu alte instituții ale statului, a discutat potențiale soluții pentru ca activitatea acestora, dar și a micilor producători să fie mai puțin împovărată de unele bariere birocratice. În cadrul ședinței a fost identificată și o măsură pentru creșterea autonomiei autorităților locale în ce privește termenul de organizare  a târgurilor și iarmaroacelor, astfel încât fiecare primărie să poate decide individual conform necesităților comunității locale termenele date. Ministerul Economiei și-a asumat promovarea acestor modificări.

La discuție au fost prezenți reprezentanți ai mai multor ministere și agenții de resort, după cum și reprezentanții primăriei mun. Chișinău, care vor fi implicați în diverse acțiuni menite să îmbunătățească activitatea antreprenorilor.

Asociația Consumatorilor și Producătorilor Ecologici și Artizanali din Moldova ”Ecolocal” este o asociatie obștească neguvernamentală, constituită în 2018 de un grup de producători și consumatori voluntari din țară.

Imagini: