Ministrul Economiei a discutat cu reprezentanții mediului de afaceri din Cimișlia

Ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, însoțit de directorul interimar al Organizației de Dezvoltare a Antreprenoriatului, Dumitru Pîntea a vizitat Incubatorul de Afaceri din Cimișlia.

Oficialii au discutat cu rezidenții incubatorului despre condițiile în care își desfășoară afacerile, despre provocări, dar și despre noile programe oferite în ajutor antreprenorilor, de către Guvern, prin intermediul ODA.

“Agenții economici trebuie susținuți și încurajați să crească acasă. Astfel regiunile țării se vor dezvolta, vor apărea noi locuri de muncă și nivelul de trai va crește. Programele de susținere a antreprenoriatului vin în ajutor pentru crearea și dezvoltarea afacerilor, cel mi recent fiind Programul de atragere a remitențelor în economie „PARE 1+2”.

Toate programele elaborate de către Ministerul Economiei, împreună cu ODA, s-au dovedit a fi instrumente guvernamentale eficiente de dezvoltare a afacerilor și contribuie în mod direct la realizarea obiectivului politicii social-economice.

Concomitent, Ministerul Economiei lucrează și la crearea unui cadru normativ simplificat pentru o activitate eficientă și fără obstacole pentru oamenii de afaceri, motiv pentru care consultă constant agenții economici la acest capitol”, a precizat ministrul Sergiu Gaibu. 

Directorul interimar ODA, Dumitru Pîntea a subliniat că au fost simplificate procesele de aplicare la programele de suport antreprenorial, fiind eliminată obligativitatea prezentării mai multor acte (extrase din registrele de stat, copii ale buletinelor, confirmarea lipsei datoriei la buget și alte documente, datele cărora pot fi accesate direct de către ODA) , iar expedierea aplicației poate fi efectuată on-line cu semnătură electronică și a confirmat susținerea incubatoarele  pentru a crește capacitățile de asistență și consultarea mediului de afaceri pentru pregătirea aplicațiilor antreprenorilor locali.

Ulterior a urmat runda de întrebări din partea antreprenorilor din Cimișlia, referitor la unele impedimente pe care le au în activitate, dar și despre condițiile aplicării la programele de susținere a afacerilor.

Accent a fost pus pe rigiditatea cadrului normativ privind relațiile de muncă, care pune piedici majore în cazul unui flux dinamic de angajați.

De asemenea a fost discutat cu autoritățile locale opțiunile de soluționare a unei configurații istorice nereușite de amplasare a zonei economice libere, parcului industrial și platformei industriale multifuncționale. De comun cu echipa ministerială a fost definită o soluție preliminară care va fi expertizată, corectată dacă este necesar și pusă în aplicare pentru a permite valorificarea regimurilor respective conform destinațiilor. 

În prezent, în cadrul Incubatorului de Afaceri Cimișlia își desfășoară activitatea 16 antreprenori, fiind create 62 locuri de muncă.

Imagini: