Ministrul Economiei a întreprins o vizită de lucru în raionul Florești

28 martie, Chișinău – Ministerul Economiei va susține autoritățile raionului Florești în inițierea unui proiect de dezvoltare industrială a unității administrativ-teritoriale, dar care trebuie să fie bazat pe un model economic modern, elaborat în baza unei analize complexe a potențialului de producere și uman, existent în zona respectivă. Declarația a fost făcută de vicepremierul Octavian Calmîc, în cadrul vizitei de ieri în raionul Florești, unde a discutat cu autoritățile publice locale, conducătorii serviciilor desconcentrate în teritoriu, cu mediul de afaceri și cetățeni.

Ministrul Economiei a menționat că pentru elaborarea unui asemenea proiect este necesar de elaborat un profil al raionului, care ar include toate punctele forte, potențialului economici și uman oferit, precum și avantajele, reieșind din infrastructura existentă, în special accesul la serviciile aeroportuare, căii ferate, drumuri, etc. ”Platformele industriale, care au existat în raionul Florești nu pot fi dezvoltate, deoarece sunt unele vechi, într-o stare dezastruoasă și depășite tehnologic de timp. Astăzi accentul trebuie pus pe modele noi, care sunt mai productive, economice din punct de vedere al utilizării resurselor și corespund cerințelor pieței. Dar inițiativa trebuie să vină de la autoritățile locale, care cunosc mai bine situația din zonă și potențialul de dezvoltare”, a spus Octavian Calmîc.

În context, vicepremierul a menționat că Guvernul a lansat mai multe programe naționale, care au drept scop crearea unui mediu favorabil activității mediului de afaceri, de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii, atragere a investițiilor străine directe, etc.  ”În acest scop a fost redus numărul organelor de control, a actelor permisive, consolidarea platformei „ghișeul unic” prin unificarea unor instituții publice, etc. La moment se lucrează intensiv la un set de programe și strategii naționale, care au drept scop armonizarea legislației naționale cu cea europeană în mai multe domenii, inclusiv energetic, social, infrastructură, etc”, a specificat ministrul Economiei.

În cadrul dialogului au fost abordate și un șir de probleme legate de reforma Guvernului și autorităților publice locale, a sistemului fiscal, introducerea impozitului unic în agricultură, achitarea subvențiilor, etc. Cei prezenți au susținut eforturile autorităților centrale și unor forțe politice privind implementarea reformelor în toate domeniile vieții social-economice și politice, menționând că acestea trebuie realizate cu pași mai siguri și în termeni cât mai rezonabili, deoarece rezultatul final va contribui la creșterea bunăstării vieții cetățenilor.