Ministrul Sergiu Railean: Tehnologia și inovația reprezintă viitorul

Un memorandum privind dezvoltarea sistemului educațional bazat pe competențe digitale ca răspuns la criza provocată de COVID-19 a fost semnat astăzi de Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul Tehnologiilor Informaționale și al Comunicațiilor și Instituția Publică Centrul de Instruire și Inovații TIC – Tekwill.

Memorandumul de înțelegere privind „Dezvoltarea competențelor digitale, IT și STEM pe tot parcursul vieții” prevede elaborarea suporturilor didactice digitale și dotarea școlilor din Republica Moldova cu echipamentele necesare pentru introducerea educației digitale la toate nivelele. De asemenea, documentul mai presupune pregătirea cadrelor didactice în adoptarea și promovarea tehnologiilor informaționale, precum și asigurarea calității și relevanței competențelor TIC pentru activitatea profesională în condițiile unei economii digitale, prin armonizarea educației TIC în Republica Moldova cu cerințele actuale ale pieței muncii.

„Tehnologia și inovația reprezintă viitorul. Sunt termeni, care au pătruns în cele mai diverse domenii ale societăţii, de la afaceri până la sport, de la educaţie şi sănătate până la o gamă largă de servicii. Este bine cunoscut faptul că forța de muncă calificată constituie elementul cheie pentru crearea și dezvoltarea afacerilor, iar companiile IT din Moldova se confruntă cu un deficit de personal calificat, care să corespundă exigențelor și provocărilor mediului de afaceri din IT. În acest sens, sunt necesare soluții educaționale inovative, dar cu impact rapid, care să abordeze atât calitatea capitalului uman, cât și ecosistemul antreprenorial, ca provocări pentru inovația digitală și afacerile IT de succes”, a declarat ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Railean.

Potrivit ministrului Educației, Culturii și Cercetării, Igor Șarov, o economie competitivă, axată pe cunoaștere reprezintă baza unei societății dezvoltate cu perspectivă pozitivă pentru viitor. „Transformarea digitală pe toate sectoarele economiei este o prioritate pentru Republica Moldova, iar transformarea educației nu este o prioritate, ci este o necesitate indiscutabilă pentru a crește cetățeni pregătiți pentru profesiile viitorului”, a menționat ministrul Șarov.

În prezent, sectorul tehnologiilor informației și comunicațiilor este un sector economic care înregistrează progrese semnificative. În sectorul IT activează 2145 de companii cu peste 27 mii de angajați, cota sectorului TIC în produsul intern brut al țării constituind circa 7%.

La evenimentul de semnare a Memorandumului au participat ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Igor Șarov, directorul executiv ATIC, Marina Bzovîi, președintele Consiliului ATIC, Veaceslav Cunev, directorul proiecte strategice ATIC/directorul proiectului Tekwill, Ana Chirița, rectorul UTM, Viorel Bostan.

Reamintim că la 14 iunie 2018 a fost semnat Memorandumul de înțelegere între MEI, MECC, ATIC și Tekwill privind „Dezvoltarea educației digitale în învățământul general”, care are ca obiectiv implicarea întregii comunități pentru a sprijini transformarea educației digitale și antreprenoriale din țară. Ca urmare,  a fost lansat un proces amplu de regândire a educației tehnologice și digitale în sistemul de învățământ, inițiativă soldată cu introducerea obligatorie de la 1 septembrie 2018 în curricula școlară a educației digitale din clasa I, precum și de stimulare a cursurilor opționale de robotică, antreprenoriat, creativitate digitală, orientare în carieră etc.

Imagini: