MOLDAC își menține recunoașterea acreditărilor naționale la nivel european

Secretarul de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Iuliana Drăgălin, a participat la prezentarea rezultatelor evaluării desfășurată de echipa organizației europene în domeniului acreditării – Cooperarea Europeană pentru Acreditare (EA) privind activitatea Centrului Național de Acreditare MOLDAC.

În perioada 14-22 februarie 2019, Centrul Național de Acreditare MOLDAC a fost supus evaluării paritare în scopul menținerii statutului de semnatar al Acordului de Recunoaștere Bilaterală cu EA. Echipa de experți EA fiind compusă din reprezentanții organismelor naționale de acreditare din țările membre ale Uniunii Europene. Urmare a evaluării, echipa EA a constat „zero” neconformități în procesul de acreditare desfășurat de MOLDAC și a menționat că, MOLDAC a implementat un sistem de management al riscului riguros și eficient.

Astfel, MOLDAC, de la evaluările inițiale, care a avut loc în februarie 2017, a continuat să-și dezvolte și să-și îmbunătățească sistemele și procedurile interne și, ca urmare, a reconfirmat recunoașterea pentru următoarele scheme de acreditare:

– Încercări și Etalonări – conform standardului ISO/CEI 17025

– Analize medicale – conform standardului ISO 15189

– Inspecții – conform standardului ISO/CEI 17020

– Certificare produse – conform standardului ISO/CEI 17065

– Certificare Sisteme de Management – conform standardului ISO/CEI 17021-1.

„Menținerea recunoașterii acreditărilor naționale la nivel european va asigura libera circulație a produselor moldovenești prin confirmarea rapoartelor de încercări și certificatelor emise de organismele de evaluare a conformității din Republica Moldova (organismele de certificare, laboratoarele de încercări/etalonări, organismele de inspecții) în toate țările UE semnatare ale acestui Acord”, a declarat Secretarul de stat, Iuliana Drăgălin.

De asemenea, Secretarul de stat a mulțumit echipei MOLDAC pentru munca onestă și profesionalismul demonstrat, subliniind că statutul MOLDAC de semnatar al Acordului de Recunoaștere va avea un impact benefic asupra comerțului țării noastre.

Imagini: