Moldova aderă la E5P, Instrumentul Parteneriatului Estic pentru eficiență Energetică

Republica Moldova ar putea beneficia de granturi în valoare de până la 20 de milioane de euro din partea Fondului Parteneriatului Europei de Est pentru Eficiență  Energetică și Mediu (E5P). Comitetul Interministerial pentru Planificare Strategică, la propunerea Ministerului Economiei,  a decis astăzi, 26 martie,  semnarea acordului de finanțare cu E5P.

Granturile oferite de Fondul E5P pot fi folosite atât pentru proiecte de asistență tehnică cât și pentru cele de investiții. Prin intermediul fondului vor fi finanțate proiecte de eficiență energetică și de mediu, ce vor avea ca scop ameliorarea sistemului de termoficare, aprovizionarea cu apă, iluminarea stradală, eficientizarea energetică a edificiilor publice, gestionarea și reciclarea deșeurilor.

Conform regulilor de asociere la Fondului Parteneriatului Europei de Est pentru Eficiență  Energetică și Mediu, țările ce vor să beneficieze de granturile acordate de E5P, trebuie să vină cu o contribuție proprie. Republica Moldova va contribui la fond cu 1 milion de euro.

Ministerul Economiei a purtat negocieri cu reprezentanții  Fondului E5P, în vederea eșalonării contribuției proprii a Moldovei pe parcursul unei perioade de 5 ani.

Fondului Parteneriatului Europei de Est pentru Eficiență  Energetică și Mediu reprezintă un fond cu un capital de circa 93 milioane de euro, ce a fost inițiat în anul 2009 de către guvernul Suediei în colaborare cu instituțiile financiare internaționale (BERD, BEI, Grupul Banca Mondială, Corporația Financiară a Mediului Nordic și Banca Nordică de Investiții).  Fondul are rolul de a acorda sprijin financiar în vederea creșterii eficienței energetice în țările Parteneriatului Estic al Uniunii Europene.

Cele mai multe dintre țările Parteneriatului Estic sunt extrem de dependente de energia importată, fapt ce necesită utilizarea cât mai eficientă a acesteia. E5P este parte din răspunsul strategic la problemele de energie, permițând autorităților municipale de a investi în proiecte concrete de eficientizare a energie.

Obiectivele principale ale fondului sunt creșterea eficienței energetice, în special a întreprinderilor din sectorul municipal, reducerea semnificativă a emisiilor de CO2 și a altor gaze cu efect de seră, sporirea competitivității economice a întreprinderilor din sectorul municipal, sporirea accesibilității serviciilor prestate.

Notă: accesați site-ul Fondul E5P pentru mai multe detalii.