Moldova înregistrează progrese în implementarea standardelor sanitare și fitosanitare

13 martie 2015 – Rezultatele primei reuniuni a Subcomitetului pentru cooperare în domeniul sanitar și fitosanitar, Republica Moldova – Uniunea Europeană, au fost discutate astăzi, de viceministrul Economiei Octavian Calmîc și reprezentanții misiunii Comisiei Europene, condusă de Lorenzo Terzi, șeful Unității Relații internaționale bilaterale din cadrul Direcției Generale Sănătate și Siguranță Alimentară (SANTE). 

Viceministrul Economiei, Octavian Calmâc a mulțumit părții europene pentru sprijinul acordat și a menționat că Ministerul Economiei, în calitatea sa de instituție coordonatoare a procesului de implementare a Acordului de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (DCFTA), va depune toate eforturile necesare în vederea implementării standardelor europene și accelerării procesului de transpunere a legislației comunitare, inclusiv în domeniul sanitar și fitosanitar.

Reprezentanții misiunii Comisiei Europene au apreciat progresele înregistrate de Moldova în domeniul sanitar și fitosanitar în ultimii doi ani, atât cele ce țin de armonizarea legislativă, cât și cele ce țin de reforma instituțională. „Pentru ca produsele moldovenești să poată accede pe piața europeană este necesară urgentarea procesului de ajustare a legislației naționale la aquis-ul comunitar, iar noi suntem deschiși să vă acordăm susținerea necesară în acest sens” a menționat Lorenzo Terzi.

Reuniunea Subcomitetului pentru cooperare în domeniul sanitar și fitosanitar (SPS) RM-UE, s-a desfășurat la 12 martie, curent, la Chișinău. Subcomitetul are drept scop monitorizarea procesului de implementare a angajamentelor asumate de Moldova în contextul Acordului de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător în domeniul sanitar și fitosanitar.

Principalele realizări menționate la reuniune sunt demararea procesului de modernizare a laboratoarelor și organizarea punctelor de control la frontieră.

Armonizarea legislației, participarea Moldovei la Rapid Alert System for Food and Feed (Sistemul de alertă rapidă pentru alimente și furaje), continuarea procesului de modernizare a laboratoarelor, obținerea accesului pe piața comunitară pentru mărfurile de origine animalieră, sunt prioritățile pentru următorii 5 ani în sfera SPS, stabilite în cadrul reuniunii.

Reprezentanții delegației UE au menționat posibilitatea acordării asistenței tehnice pentru 2015 în vederea implementării angajamentelor ce derivă din Acordul de Asociere și DCFTA, nemijlocit din domeniul SPS.

Următoarea reuniune a Subcomitetului SPS va fi organizată peste 6 luni.