Noi proiecte pentru instituţiile publice şi private din Republica Moldova au fost lansate de Iniţiativa Central Europeană

Ministerul Economiei informează despre lansarea aplelului de propuneri de proiecte pentru anul curent de către Iniţiativa Central Europeană (ICE) în cadrul Programului de schimb de Know-how, finanţat de Italia (Know-how Exchange Programme – KEP ITALY).

Programul este adresat instituţiilor din sectorul public și privat, organizațiilor internaționale și non-guvernamentale (ONG-uri) care dezvoltă proiecte de interes public, autorităților naționale, regionale și locale, instituțiilor de învățământ şi cercetare, organizațiilor de mediu, parteneriatelor  publice-private.

Aria tematică a propunerilor de proiectele înaintate de aplicanţi poate include activități de consolidare a capacităților, transfer de tehnologie, formare și educare a personalului, servicii de consultanță, asistență în elaborarea documentelor strategice, consolidarea instituțiilor, îmbunătățirea procedurilor și a serviciilor, studii de fezabilitate, asistență tehnică, educație academică și profesională, precum și alte activităţi care asigură transferul eficient de know-how.

Suma totală alocată în cadrul prezentei cereri de propuneri este de 260,000 euro, care vor fi puse la dispoziție de către Fondul ICE la BERD, finanțat în întregime de Guvernul italian.

Orice grant acordat în cadrul acestei cereri de propuneri, nu trebuie să depășească 50% din costul total al unui anumit proiect, iar suma maximă de finanțare alocată pentru un singur proiect nu poate depăși 40.000 de euro.

Termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte este 15 iulie 2014.

Pentru mai multe informații accesaţi – http://www.cei.int/KEP?tab=2

NOTĂ: Iniţiativa Central Europeană este un forum regional pentru cooperare și consultare, care promovează colaborarea, la nivel politic, economic și cultural în Europa Centrală și de Est. Fondată în 1989, ICE numără în prezent 18 state membre: Albania, Austria, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Italia, Macedonia, Moldova, Muntenegru, Polonia, România, Serbia, Republica Slovacă, Slovenia și Ucraina. Obiectivul principal al ICE este de a sprijini țările în tranziție, aflate în proces de integrare în Uniunea Europeană. În acest scop, ICE contribuie la consolidarea capacităților statelor sale membre rămase în afara UE pentru fortificarea instituțională și economică.

Programul de schimb de Know-how (Know-how Exchange Programme – KEP ITALY) a fost lansat în 2004 şi este un instrument de dezvoltare destinat ţărilor non-UE, membrfe ale ICE. Scopul programului este  asigurarea coeziunii sociale și a dezvoltării economice durabile în regiune prin transferul de bune practici și valori din ţările economic mai avansate către ţările aflate în tranziţie.