Numărul angajaților în Zonele Economice Libere a înregistrat o creștere cu 14,5%

Către sfârșitul anului 2019 numărul angajaților în Zonele Economice Libere (ZEL) a înregistrat o creștere de 14,5%. Acestea sunt datele unui raport privind activitatea ZEL-urilor din Republica Moldova pentru anul trecut, elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

Pe parcursul anului 2019 pe teritoriul țării au activat 7 ZEL-uri, cu 34 subzone. Din numărul total de subzone, 15 subzone au fost create în anul 2018 (ZAL „Expo-Business-Chişinău” – 1 subzonă, ZEL „Bălți” – 6 subzone, ZEL „Ungheni-Business” – 8 subzone). În 2019 nu au fost create zone și  subzone noi.

Numărul angajaților rezidenților ZEL-urilor la sfârșitul anului 2019 a constituit 18180 persoane, înregistrându-se o creștere față de anul precedent de 2297 persoane sau cu 14,5%. Valoarea totală a fondului de salarizare al rezidenților a constituit în anul 2019 circa 1483,3 milioane lei. Astfel, se atestă o creștere a fondului de salarizare de 16,7% față de anul 2018. Salariul mediu al unui angajat din cadrul rezidenților în anul 2019 s-a majorat cu 0,7%  și a constituit 7,56 mii lei/persoană.

Valoarea totală a investițiilor realizate în cadrul ZEL-urilor pe parcursul întregii activități până la data de 31 decembrie 2019, a constituit 432,7 milioane de dolari, sporind în anul 2019 cu 9,0% sau cu 35,8 milioane dolari.

Referitor la activitatea de producere, în anul 2019, valoarea totală a mărfurilor produse şi serviciilor prestate în ZEL-uri a constituit circa 11735,2 milioane lei, în care ponderea producției industriale a constituit 93,5%. Rezidenții zonelor libere au produs cablu electric izolat, cablaj electric industrial, articole din cablaj electric pentru autoturisme, placi ceramice, covoare, fire de lână, fir sintetic, mobilă, plasă din fibră de sticlă, vinuri, mezeluri etc.

Valoarea totală a venitului din vânzări externe, în anul 2019, s-a majorat cu 17,9% în comparație cu anul precedent și a constituit 208,6 milioane lei.

Contribuția ZEL-urilor la dezvoltarea economiei naționale are o pondere remarcabilă, înregistrând tendințe crescătoare pentru majoritatea indicatorilor.

Raportul integral privind activitatea Zonelor Economice Libere din Republica Moldova pentru anul 2019 poate fi accesat AICI.