O platformă informațională online a fost lansată în cadrul Forumului Bioenergie

29 noiembrie 2016, Chişinău –  O platformă web (www.piata-biomasa.md),  dedicată producătorilor şi consumatorilor de energie din biomasă a fost lansată astăzi în cadrul Forumului Bioenergie, desfăşurat în cadrul Săptămânii Moldova Eco Energetică.

Platforma informațională ,,Piața de energie şi biomasă”, elaborată de către Agenția pentru Eficiență Energetică şi Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova, finanțat de UE şi implementat de UNDP, conține informații utile pentru producătorii şi consumatorii de biocombustibil, precum şi pentru furnizorii de utilaje de brichetare, peletare şi balotare, centrale termice pe biomasă, servicii energetice şi alte elemente ale pieței de biocombustibil, a declarat directorul adjunct al Agenției pentru Eficiență Energetică, Ion Cozma. Totodată, platforma web permite companiilor, instituțiilor publice şi persoanelor fizice să plaseze anunțuri de vânzare-cumpărare a produselor şi serviciilor din sectorul energiei din biomasă.

De asemenea, portalul web pune la dispoziția vizitatorilor un calculator electronic ce permite estimarea capacității centralei termice şi costurile pentru încălzirea unui imobil în funcție de mai mulți parametri, cum ar fi suprafața şi  înălțimea imobilului, gradul de izolare termică sau temperatura medie exterioară şi interioară.

Ajuns la cea de-a IV-a ediţie, Forumul ,,Bioenergie” are motoul „Către o autonomie energetică locală” şi a pus în discuție instrumentele de sprijin pentru dezvoltarea pieței de bioenergie, oportunitățile de valorificare în scopuri energetice a deşeurilor agricole şi menajere, producerea biogazului şi cultivarea plantelor energetice.

Potrivit lui Dumitru Bostan de la Universitatea Tehnică a Moldovei, dacă ar putea fi valorificat întregul potențial al biomasei, acesta ar acoperi necesarul de energie al sectorului public sau circa o jumătate din necesarul sectorului rezidențial.În dependență de condițiile climatice specifice, potențialul anual de biomasă solidă în Republica Moldova ar putea varia în limitele 600-700 ktep. Însă, conform statisticilor oficiale din 2014,consumul anual de biocombustibili solizi sub formă de lemne de foc, baloturi de paie, pelete și brichete constituie doar 273 ktep.

În cadrul Forumului, a fost prezentată şi ultima cercetare statistică, elaborată de Biroul Național de Statistică, privind tendințele în consumulul de energie în sectorul casnic. Principala constatare a studiului este că peste jumătate din gospodăriile casnice din Moldova se încălzesc cu sobe individuale ce funcționează pe cărbune sau lemne de foc, astfel, potențialul de economie în acest sector fiind unul foarte mare.

Potrivit lui Reinhard Knipker, CEO MRK, Republica Moldova poate fi eficientă din punct de vedere energetic în condițiile în care obține independența față de gaze şi petrol ca surse primoridale de alimentare; asigură un sistem stabil de alimentare cu energie; contribuie constant la protecția climei; utilizează, pe cât e posibil, surse de energie regenerabilă, aşa cum dispune de un potențial nevalorificat în acest sens.  

În cadrul Săptămânii Moldova Eco Energetică mai sunt programate Târgul Ideilor Eco-Responsabile (30 noiembrie); Atelierul „Performanţa energetică a clădirilor şi mecanisme de sprijin” (1 decembrie) și Gala Moldova Eco-Energetică (2 decembrie).

Săptămâna Moldova Eco-Energetică este organizată de către Agenția pentru Eficiență Energetică, Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova și Fondul pentru Eficiență Energetică, în incinta CIE Moldexpo. Evenimentul are drept scop susținerea celor mai importante inițiative în producerea și consumul eficient de energie, în implementarea, dezvoltarea şi promovarea tehnologiilor moderne, precum și a inovaţiilor în domeniul vizat.