Obiectivele MEI privind transpunerea directivelor UE în legislația națională, discutate cu reprezentanții Comisiei Europene

Astăzi s-a desfășurat cea de-a V-a Reuniune a Subcomitetului de asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru economie și alte sectorare, Cluster III, în cadrul căruia s-au discutat aspecte ce țin de domeniul energie, mediu, politici climatice, transport și protecție civilă.

În debutul ședinței, Secretarul de stat Alexandru Sonic a prezentat realizările majore înregistrate în domeniile respective pe parcursul anului 2018: „În sectorul energetic am reușit transpunerea a peste 80% din acquis-ul UE menționat în Acordul de asociere și în Tratatul Comunității Energetice. De asemenea a fost atins obiectivul stabilit pentru anul 2020 cu o cotă de 17% din consumul total de energie în termeni regenerabili”.

În domeniul transport, Alexandru Sonic a menționat că s-au înregistrat rezultate înalte în ceea ce privește siguranța rutieră, numărul de accidente a fost redus cu 10% în 2018 și cu 30% față de ultimii 4 ani. Acest rezultat fiind obținut prin îmbunătățirea infrastructurii și în special prin adoptarea și aplicarea cadrului legislativ și de reglementare.

„Sectoarele pe care le discutăm astăzi sunt printre cele mai complexe, având în vedere volumul ridicat de acte UE care trebuie transpuse în legislația națională. Rezultatele pe care le-am prezentat sunt încurajatoare, dar recunoaștem că în anumite sfere s-au înregistrat progrese limitate”, a precizat Secretarul de Stat.

Luând în considerare stabilirea noilor angajamente de ambele părți, agreate prin intermediul concluziilor operaționale, Republica Moldova urmează să depună eforturi pentru ajustarea legislației naționale la cea comunitară, precum și de a realiza implementarea angajamentelor asumate de țara noastră în cadrul Acordului de Asociere și celui de implementare a Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător.

Menționăm că, săptămâna trecută a avut loc Cluster II, în cadrul căruia s-a discutat despre industrie și politici antreprenoriale, turism, guvernanță corporativă și fiscalitate. De asemenea, au fost prezentate și prioritățile Ministerului Economiei și Infrastructurii privind implementarea Foii de parcurs pentru îmbunătățirea Strategiei Naționale de Industrializare a țării pentru perioada 2019 – 2030. Obiectivul principal al Strategiei fiind focusat pe creșterea competitivității și productivității întreprinderilor din sectorul industrial.

Totodată, a fost abordat subiectul ce prevede elaborarea Programului Strategic de Dezvoltare a Turismului pentru anii 2020 – 2030, precum și implementarea Strategiei Serviciului Vamal în domeniul luptei cu contrabanda și vânzarea ilegală a produselor de tutun.

Imagini: