Octavian Calmîc:” Pentru realizarea proiectelor din zonele rurale avem nevoie de o implicare mai activă a primăriilor, agenților economici, societății civile din aceste localități”

16 noiembrie, Chișinău – Realizarea proiectelor de infrastructură în localitățile rurale, susținerea întreprinderilor mici și mijlocii din sate, dezvoltarea sectorului agroalimentar și a zootehniei, precum și alte probleme, au fost discutate de viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei și Infrastructurii, cu primarii, agenții economici, conducătorii serviciilor desconcentrate din raionul Cantemir.

În cadrul dialogului, vicepremierul Octavian Calmîc a menționat că dezvoltarea regională multidimensională, în special, din sectorul rural, este unul din obiectivele de bază a Guvernului. ”Pentru realizarea acestui obiectiv avem un șir de programe strategice de dezvoltare a localităților la toate compartimentele – drumuri, apă și canalizare, susținere a întreprinderilor mici și mijlocii care activează la sate, etc. Dar pentru a obține rezultatul scontat avem nevoie de o implicare mai activă a primăriilor, agenților economici, societății civile din aceste localități. Surse avem, dar nu avem suficiente idei/proiecte care să le susținem și promovăm”, a subliniat ministrul Economiei și Infrastructurii.

În context, Octavian Calmîc a trecut în revistă toate programele gestionate de Ministerul Economiei și Infrastructurii privind dezvoltarea localităților, în special cele ce țin de infrastructură, menționând că anul viitor marea majoritate a satelor vor deveni un șantier de reabilitare a drumurilor și infrastructurii conexe, realizării proiectelor de eficiență energetică, iluminat stradal, etc. Referindu-se la aspectul dezvoltării economice în regiuni, Octavian Calmîc a menționat că vor fi susținuți, în primul rând, agenții economici care implementează idei și tehnologii inovatorii în producere, prestează servicii de calitate și pot concura cu produsele sale nu doar pe piața internă, dar și externă. ”În acest scop, în 2018, cu susținerea UE vom implementa un proiect de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii în valoare de circa 6,5 milioane euro”, a accentuat ministrul Economiei și Infrastructurii.

În timpul dialogului, cei prezenți au solicitat suportul vicepremierului în soluționarea problemelor legate de conectarea la sursa de gaze naturale, iluminatul stradal al unor străzi din diferite localități, finalizării proiectelor de infrastructură, etc.

La Cantemir, vicepremierul Octavian Calmîc, împreună cu președintele raionului, Andrei Ciobanu, s-au deplasat la blocul de locuit, unde în luna mai 2015, în rezultatul exploziei provocate de scurgerea de gaze, au fost deteriorate apartamentele unei scări. Examinând situația vicepremierul a solicitat autorităților tot setul de acte și expertize, precum și proiectul de reabilitare a casei avariate, în scopul identificării surselor pentru reconstrucția acestui bloc. În opinia ministrului Economiei și Infrastructurii, ținând cont că toate locuințele avariate au trecut în proprietate Consiliului raional, aici poate fi realizat un proiect social de asigurare, după reapariții,  cu locuințe de serviciu a tinerilor specialiști din raion. Conform estimărilor autorităților raionale, pentru realizarea proiectului sunt necesare circa 4 milioane lei.

Vicepremierul Octavian Calmîc a vizitat și unele întreprinderi din raion, unde s-a familiarizat cu activitatea economică a acestora. 

Imagini: