Octavian Calmîc: ”Proiectele de reabilitare a drumurilor și modernizare a serviciilor de transport rămân priorități și pentru Ministerul Economiei și Infrastructurii ”

2 august, Chișinău – Realizarea proiectelor de reabilitare a drumurilor, modernizarea serviciilor legate de transportul rutier, naval, feroviar și aerian, precum și altor programe de importanță națională rămân a fi priorități primordiale și pentru Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI), care în urma reformei Guvernului, prin absorbție, a preluat gestionarea domeniilor fostului Minister al Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor. Declarația a fost făcută de viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei și Infrastructurii, în cadrul întrevederii cu colectivul MTID.

În cadrul dialogului, vicepremierul Octavian Calmîc a menționat că toate reorganizările sunt desfășurate în cadrul unui amplu proces de reformare a administrațiilor de toate nivelele și are drept scop atât eficientizarea activității fiecărei structuri în parte, cât și micșorarea numărului de funcționari în aparatele centrale, reducerea cheltuielilor pentru întreținere, etc.

Referindu-se la acțiunile care sunt desfășurate în procesul de reorganizare a structurii, ministrul Octavian Calmîc a menționat că în timpul apropiat va fi elaborat Regulamentul de activitate a MEI, stabilită structura și numărul de personal. ”La baza angajărilor în MEI va sta profesionalismul persoanei, capacitatea de a gândi strategic, înainta propuneri și lucra în echipă. Persoanelor, care nu se vor regăsi în noua structură le vor fi propuse locuri de muncă în alte instituții subordonate ministerului. Mai mult, indiferent de evoluția situației, noi vom asigura întreg pachetul de protecție socială a personalului”, a accentuat vicepremierul Calmîc.

Analizând situația din domeniile preluate de la MTID, vicepremierul Octavian Calmîc a menționat că conducerea MEI va depune toate eforturile pentru redresarea situației în mai multe subdiviziuni, în special,  Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, Air Moldova, etc. ”Deja am avut unele discuții cu partenerii de dezvoltare, specialiștii din domeniu privind situația de la Calea Ferată, în cadrul cărora am schițat un plan de depășirea a situației de la această întreprindere, care include și soluționarea cât mai urgentă a problemelor, în special celor sociale a angajaților. Scopul nostru este de a transforma această întreprindere în una profitabilă, capabilă de a concura pe piața regională”, a spus ministrul Calmîc. 

Imagini: