Octavian Calmîc: ”ZEL ”Ungheni-Business” – o platformă de succes pentru investiții”

6 iulie, Chișinău – Fără o industrie dezvoltată, care produce mărfuri competitive pe piețele internaționale, nu putem vorbi despre evoluții pozitive ale economie naționale, implementare a programelor sociale și de alt gen pentru cetățeni. Declarația a fost făcută astăzi de viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei, la Zona Economică Liberă ”Ungheni-Business”, care a marcat 15 ani de activitate.

În opinia vicepremierului Octavian Calmîc, la moment, ZEL ”Ungheni-Business” este una din cele mai de perspectivă platforme de dezvoltare a industriei naționale în diferite domenii, începând cu automotivele și terminând cel al textilelor. ”Grație managementului eficient al administrației Zonei Economie Libere s-a reușit coagularea unui număr de peste 30 de rezidenți, care au implementat proiecte investiționale de succes, producția cărora este întrebată pe piețele internaționale. Astăzi noi putem spune cu toată certitudinea că ZEL ”Ungheni-Business” este o platformă de succes pentru investiții, care contribuie atât la crearea noilor locuri de muncă, cât și la dezvoltarea economică a țării și municipiului Ungheni”, a accentuat ministrul Economiei.

Potrivit administratorului principal al  ZEL  „Ungheni-Business”, Natalia Iepuraș, pe parcursul celor 15 ani de activitate, volumul investițiilor a atins cifra de 69,25 milioane USD, iar volumul vânzărilor nete în 2016 constituind circa 2,37 miliarde de lei, fiind înregistrată o creștere de circa 26% comparativ cu anul precedent.  ”În raport cu celelalte zone libere din țară, ZEL „Ungheni-Business” îi revin 49% din volumul vânzărilor nete ale producției industriale înregistrate în anul 2016. Acest indicator, ani în șir, ne poziționează pe locul I în raport cu celelalte ZEL-uri”, a accentuat Natalia Iepuraș.

Referindu-se la planurile de perspectivă, Natalia Iepuraș a menționat că pentru următorii doi ani, administrația ZEL ”Ungheni-Business” își propune drept obiective atragerea noilor investiții în volum de circa 16 milioane USD, extinderea proiectelor investiționale existente, ce va permite deschiderea a 550 noi locuri de muncă, extinderea Zonei prin crearea unor subzone în alte raioane sau localități, construcția unor noi hale de producție cu o suprafață totală de circa 11200 m2, etc.

Președintele raionului Ungheni, Ludmila Guzun, a menționat că ZEL ”Ungheni-Business” joacă un rol foarte important în realizarea programelor social-economie ale unității teritorial-administrative, asigurând cu locuri de muncă peste 2250 de cetățeni. ”Mai mult, în colaborare cu rezidenții și instituțiile de învățământ din raion sunt organizate diferite programe de instruire profesională, în special pentru tineri, fapt care contribuie pregătirea acestora pentru viață”, a spus Ludmila Guzun.

În opinia consulului Biroului Consular al României la Ungheni, Petru Lițiu, ZEL ”Ungheni-Business” a devenit un pod de legătură dintre agenții economici de pe ambele maluri ale Prutului, un promotor al produselor moldovenești pe piața românească.

În cadrul evenimentului,  ZEL ”Ungheni-Business” a semnat acorduri de colaborare cu Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO), Camera de Comerț și Industrie a Moldovei, Camera de Comerț și Industrie Iași și Camera de Comerț și Industrie Franța-Moldova.

ZEL “Ungheni-Business” a fost creată în anul 2002 pentru o perioadă de 42 de ani în partea industrială a mun. Ungheni, fiind amplasată în 4 subzone cu suprafața totală de 42,34 ha (la moment 88% din teritoriu este deja valorificat).

Imagini: