Oficialii europenii au făcut recomandări privind implementarea DCFTA

6 martie 2015, Chişinău – Reuniunea Consiliului pentru comerţ al Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător RM-UE (DCFTA), întrunit la 5 martie, curent, s-a încheiat. În urma discuţiilor, delegaţia europeneană a făcut un şir de recomandări privind dinamizarea implementării angajamenteror în cadrul DCFTA. Din partea Republicii Moldova, la şedință a participat viceminstrul Economiei, Octavian Calmîc, iar partea UE a fost reprezentată de Luc Pierre Devigne, şeful Unităţii de Comerţ în cadrul Comisiei Europene, negociatorii principali al Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător RM-UE. 

Agenda ședinței a inclus un șir de subiecte ce vizează comerțul exterior al RM, standardizarea și infrastructura calității, administrarea vamală, proprietatea intelectuală, sectorul financiar-bancar, concurenței, energetic etc.

Experţii UE au menționat progresele înregistrate în domenii, precum proprietate intelectuală, concurență, achiziții publice, totodată recomandând necesitatea urgentării implementării angajamentelor ce derivă din ZLSAC. Printre recomandări a fost notată dinamizarea utilizării potenţialului DCFTA la export, mai cu seamă a cotelor preferneţiale şi obţinerea dreptului la exportul de produse de origine animalieră. De asemenea, oficialii au recomandat reluarea şi accelerarea activităţilor de armonizare şi implementare a legislaţiei europene, în 2015 urmând a fi transpuse circa 30 de directive europene în diferite domenii. Republicii Moldova i s-a mai propus să coordoneze cadrul legislativ la etape de proiect şi expertizare cu structurile europene de resort. Alte recomandări au mai vizat organizarea unui şir de video conferinţe pentru buna înţelegere a legislaţiei UE şi a impactului asupra mediului de afaceri şi consumatori, precum şi activităţi de mediatizare a DCFTA în RM, inclusive şi în regiunea transnistreană.

Viceministrul economiei, Octavian CALMÎC a mulțumit părții europene pentru participare și suport și a menționat că recomandările și propunerile înaintate vor servi drept suport în implementarea ZLSAC.

La rândul lor, partenerii europeni au asigurat disponibilitatea de a acorda suport și în continuare pentru depășirea deficiențelor ce pot apărea în procesul de implementare a angajamentelor din ZLSAC. Conlucrarea permanentă a specialiștilor pe domeniile de resort va fi asigurată prin intermediul videoconferințelor, vizitelor de studiu și  menținerea unui dialog continuu între părți.

La reuniune, a fost remarcată ascensiunea comerțului exterior în anul 2014 prin creșterea exportului în UE cu 9,6% faţă de anul 2013. Asftel, înregistrând o pondere în totalul de exporturi de 53,3%, preponderent a produselor agro-industriale. 

Conform datelor statistice prezentate, s-a constatat o creștere a importurilor de la intrarea în vigoare provizorie a Acordului de Asociere, fapt ce infirmă temerile producătorilor autohtoni, că piața internă va fi  invadată cu produse de import.