Organizația Mondială a Comerțului discută subiecte importante pentru economia mondială. Republica Moldova, prezentă la discuții

La Geneva, Elveția, are loc cea de-a XII-a Conferință Ministerială a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC). Subiectul principal al discuțiilor se referă la negocierile comerciale multilaterale în domeniul agriculturii, dar și la subvențiile în domeniul pescuitului. Un alt subiect important din agendă vizează adoptarea unei decizii privind „Programul Alimentar Mondial”, care va contribui la reducerea indicelui global al foamei și asigurarea securității alimentare. Republica Moldova este reprezentată de Secretarul de Stat al Ministerului Economiei, Vadim Gumene.

În cadrul sesiunii de deschidere a celei de a 12-a Conferințe Ministeriale a OMC, referindu-se la provocările cu care se confruntă sistemul comercial multilateral, Secretarul de Stat Gumene, a reiterat deschiderea țării noastre de a oferi suportul necesar în eforturile membrilor pentru a adopta deciziile necesare care vor asigura buna funcționare a Organizației în beneficiul economiilor naționale.

”Pentru o economie mică și deschisă, precum este cea a Republicii Moldova, buna funcționare a OMC este esențială pentru dezvoltarea noastră. Țara noastră continuă să sprijine negocierile din cadrul acestei organizații, sperând că pe parcursul reuniunii vor fi adoptate texte de acord în mai multe domenii importante pentru toate statele lumii, indiferent de așezarea geografică sau posibilitățile economice”, a menționat Vadim Gumene.

Alte teme discutate de participanți se referă la extinderea liberalizării comerțului cu mărfuri și servicii; acțiuni de redresare incluzivă a situației create de pandemia COVID19 și măsurile de reziliență în contextul unor pandemii viitoare; oportunitățile de aderare a noilor membri la OMC, problemele securității alimentare intensificate din cauza războiului din Ucraina; reglementarea internă domestică a serviciilor; eficiența implementării cadrului legal existent în OMC ș.a.

Declarațiile multilaterale semnate în cadrul acestui summit sunt negociate și aprobate prin consensul celor 164 de state membre OMC și urmează a fi implementate de către guvernele naționale.

OMC reprezintă cea mai importantă organizaţie internaţională cu profil economic care contribuie la soluţionarea celor mai stringente probleme precum combaterea sărăciei şi a inegalităţii în relaţiile comercial-economice.

Republica Moldova a devenit membru cu drepturi depline al sistemului mondial de comerț în 2001, iar începând cu 2017 implementează Acordul Internațional privind Facilitarea Comerțului precum și Acordul plurilateral privind Achizițiile Publice (2016), conform angajamentelor asumate în cadrul OMC.

Imagini: