Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului a devenit membră a Asociației Europene a Instituțiilor de Garantare

Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenorialului, instituție a Ministerului Economiei, a devenit astăzi membră a Asociației Europene a Instituțiilor de Garantare (AECM).

Evenimentul a avut loc în cadrul Adunării Generale a Asociației, care se desfășoară la Viena. La lucrările Adunării a participat Secretarul de Stat al Ministerului Economiei, Vadim Gumene și Directorul interimar al ODA, Dumitru Pîntea.

ODA a inițiat procedura de aderare la AECM urmare procesului de reorganizare prin prezentarea setului de documente solicitat, etapa ulterioară fiind examinarea acestora în cadrul Adunării Generale a Asociației Europene a Instituțiilor de Garantare, la propunerea Consiliului de Administrație.  

AECM servește drept platformă pentru schimbul de bune practici cu privire la o varietate de probleme operaționale cu care se confruntă IMM-urile, în același timp aducând o serie de avantaje membrilor săi, cum ar fi: informarea continuă cu privire la politica europeană privind schemele de garantare; facilitarea comunicării directe cu reprezentanții instituțiilor europene și ai altor părți interesate; promovarea membrilor la evenimentele instituțiilor europene, susținerea membrilor în vederea obținerii accesului la instrumentele financiare ale UE, și altele. 

La moment, membrii AECM reprezintă 48 de organizații, care operează în 31 de țări europene. Toate organizațiile membre au în comun misiunea de a oferi garanții pentru împrumuturi IMM-urilor care prezintă un proiect viabil din punct de vedere economic, dar nu pot oferi suficiente garanții bancare. 

În discursul său, Secretarul de Stat, Vadim Gumene, a menționat importanța suportului oferit de către UE în susținerea antreprenorilor cu ambiții și potențial de dezvoltare, și care văd piața Uniunii Europene drept un partener sigur de extindere și cooperare, prin oferirea instrumentelor financiare moderne și atractive, care să faciliteze accesul la resurse financiare.  

„Instrumentele financiare moderne trebuie administrate de o instituție puternică, fapt pe care s-a focusat Ministerul Economiei pe parcursul acestui an, iar ca rezultat Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) a fost reformată din temelie, fiind asigurate elementele cheie pentru o bună funcționare a acesteia”, a subliniat Vadim Gumene.

Oficialul a mulțumit partenerilor români, reprezentanți ai Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru ÎMM-uri, pentru expertiză și facilitarea accesului ODA în AECM.

Imagini: