Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului – o nouă instituție creată pentru susținerea antreprenorilor

Instituția publică „Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii” (ODIMM) își schimbă denumirea în Instituția publică „Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului” (ODA). Guvernul a aprobat în ședința de astăzi proiectul cu privire la organizarea și funcționarea instituției.

ODA va avea o structură organizatorică nouă care va asigura segregarea funcțiilor cheie și un control sporit asupra modului de utilizare a banului public. Guvernanța instituției este aliniată la cerințele și principiile moderne pentru a asigura transparență sporită, procese mai eficiente și capacitate de absorbție extinsă a finanțărilor partenerilor externi. Noua instituție reformată va permite un spectru mai larg de programe pentru antreprenori și o asistență mai calitativă la pregătirea proiectelor, inclusiv prin cooptarea incubatoarelor regionale.

Printre domeniile de activitate ale ODA se numără susținerea dezvoltării antreprenoriatului, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, asistența financiară și tehnică pentru întreprinderi, emiterea garanțiilor financiare și de stat. Pentru finanțarea proiectelor de creștere și extindere a afacerilor, ODA trebuie să dispună, similar unor instituții financiare, de un sistem adecvat și eficient de management al riscurilor specifice activității. Sistemul actual de guvernanță corporativă, reglementat prin Regulamentul ODIMM, nu asigură un răspuns pertinent la posibilele riscuri specifice activității acesteia, înregistrând mai multe deficiențe.

Prin proiectul aprobat, se urmărește eliminarea neconformităților identificate și conformarea guvernanței corporative a ODA conform celor mai bune practici, ținând cont de principiile guvernanței corporative elaborate de OECD, recomandările Parlamentului European și Comisiei Europene privind Guvernanța corporativă în instituțiile financiare, cadrul normativ național privind organizarea și funcționarea instituțiilor publice, recomandările experților Băncii Mondiale, recomandările realizate de experți în cadrul misiunilor de evaluare și îmbunătățire a organizării și funcționării ODIMM.

ODA are misiunea de a acorda suport Ministerului Economiei, în implementarea politicilor statului privind susținerea dezvoltării antreprenoriatului, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii.