Originea mărfurilor care circulă între statele membre GUAM va fi determinată în baza unui Protocol, aprobat de Guvern

28 februarie 2023, Chișinău – Cabinetul de miniștri a votat, la inițiativa Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Protocolul de stabilire a regulilor de determinare a țării de origine a mărfurilor pentru Acordul privind crearea zonei de comerț liber între statele membre ale Organizației pentru Democrație și Dezvoltare Economică (GUAM). 

Acesta va contribui la facilitarea schimburilor de mărfuri dintre Republica Moldova și țările membre GUAM (Georgia, Ucraina, Republica Azerbaidjan). 

Un alt scop al protocolului acestui acord este de a dezvolta cooperarea economică și comercială pe baza egalității și beneficiului reciproc, dar și de a crea condiții pentru libera circulație a bunurilor și serviciilor. 

„Implementarea Protocolului privind regulile de determinare a țării de origine a mărfurilor va genera noi posibilități de colaborare cu partenerii din țările membre și va facilita comerțul dintre părți în regim preferențial, cu reguli clare și previzibile”, a menționat viceprim-ministrul Dumitru Alaiba, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării. 

Prezentul protocol corespunde tuturor exigențelor tratatelor internaționale și nu contravine altor tratate la care Republica Moldova este parte. 

Proiectul HG poate fi consultat AICI