Pachetul IV de reducere a birocrației, votat de Parlament în lectura I. Reducem costurile și barierele inutile pentru mediul de afaceri

1 februarie 2024 – Parlamentul a aprobat în prima lectură, un nou pachet de reducere a birocrației pentru facilitarea activității mediului de afaceri din Republica Moldova.

Viceprim-ministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dumitru Alaiba a prezentat modificările, ce vor contribui la eliminarea birocrației, limitând corupția și ajutând antreprenorii să se concentreze pe dezvoltare și pe crearea locurilor de muncă bine plătite. 

Modificările vor ține de: 

– Anularea registrului de reclamații (condica de reclamații și sugestii), deoarece informațiile de contact ale Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor sunt disponibile în unitățile de comerț. Orice reclamație depusă direct la comercianți sau la Inspectorat are aceeași valoare juridică ca și una înregistrată în registrul de reclamații, iar soluționarea pe calea aceasta e mult mai eficientă decât acest registru de reclamații.

– Extinderea termenului de la 14 zile la maximum 30 de zile în anumite situații, pentru repararea sau înlocuirea produselor de către vânzător. Acest lucru este necesar pentru a asigura că perioada alocată pentru remedierea produselor neconforme este rezonabilă, realistă și suficientă.

– Eliminarea dreptului consumatorului de a returna un bun în primele 6 luni de la achiziție, indiferent de gravitatea neconformității sau de posibilitatea de a repara sau înlocui bunul. Această normă, considerată inechitabilă pentru vânzători și sursă de abuz din partea unor consumatori, a fost exclusă și la nivelul normativ al Uniunii Europene.

– Extinderea categoriei de entități autorizate, care efectuează expertiza tehnică privind neconformitatea unui bun și să stabilească dacă aceasta se datorează consumatorului sau producătorului. În prezent, legea impune ca deficiențele și vina consumatorului să fie demonstrate prin intermediul unei expertize tehnice realizate de către o terță parte cu competență în domeniu și autorizată în conformitate cu legea.

– Eliminarea cerințelor nejustificate care pun restricții asupra caselor rurale privind numărul de camere și de turiști, precum și sortimentul produselor utilizate pentru servirea turiștilor. În prezent, legea impune că alimentarea turiștilor la casa rurală să se facă exclusiv cu produse proprii sau din gospodăriile din localitate sau din localitățile învecinate. Prin eliminarea acestor restricții, sprijinim dezvoltarea caselor rurale și să le oferim mai multă flexibilitate în oferirea de servicii turistice. 

– Instituirea posibilității de organizare a instruirii igienice în format online și cu titlu gratuit.

– Eliminarea obligativității instruirii repetate/periodice a conducătorilor de unități și lucrătorilor desemnați la instruirea în domeniul Sănătății și Securității în Muncă, care are loc o dată la 3 ani, cu înlocuirea valabilității unei astfel de instruiri pe viață (similar instruirii conducătorilor mijloacelor de transport auto).

– Introducerea obținerii semnături electronice la distanță prin înregistrări video ale solicitantului, realizate prin servicii de identificare a persoanelor la distanță care implică verificarea cu un operator uman. Această schimbare va aduce flexibilitate în procesul de obținere a semnăturilor electronice și va facilita procedurile de autentificare la distanță.

– Recunoașterea burselor de mărfuri autorizate în statele membre ale Uniunii Europene, atunci când acestea se înregistrează oficial ca entități juridice în Moldova și demonstrează că îndeplinesc cerințele minime prevăzute de legislația locală. Această măsură are ca scop stimularea formării de burse de mărfuri în Moldova prin intermediul burselor recunoscute din UE cu experiență, în absența unei burse naționale, așa cum este prevăzută de lege încă din 1998.

– Modernizarea conceptului de „bursă de mărfuri” pentru a se adapta la modelele actuale. Această modernizare va include permiterea tranzacțiilor electronice, administrarea mai multor tipuri de piețe, precum și diversificarea contractelor de bursă. Aceste schimbări va sprijini o abordare mai flexibilă și eficientă a bursei de mărfuri.

Acest pachet de reducere a birocrației va economisi oamenilor de afaceri – circa 686 mii om/ore și cel puțin 183 milioane lei pe an.

Proiectul a fost elaborat de către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, cu suportul Secretariatului Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru și experții PNUD și votat de cabinetul de miniștri.