Perfecționarea cadrului normativ în domeniul naval discutat într-o ședință cu reprezentanții Ministerului Economiei și Infrastructurii

Perfecționarea cadrului normativ în domeniul naval, prioritățile și planul de activitate al Agenției Navale din Republica Moldova, au fost unele din subiectele discutate de Secretarul de Stat pe domeniul transporturilor, Serghei Bucataru, în cadrul unei ședințe cu conducerea Agenției.

Secretarul de Stat a solicitat informații privind stadiul actual de derulare a proiectului de asistența tehnică în domeniul naval, precum și măsurile întreprinse de către Agenția Navală, în vederea îmbunătățirii procedurilor interne de lucru.

În urma discuțiilor s-a convenit asupra necesității de urgentare a măsurilor de elaborare și prezentare spre promovare în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii a proiectelor de acte normative, care reglementează aspectele de control al statului pavilion, procedurile de recunoaștere a societăților de clasificare, precum și regulilor de înregistrare a navelor maritime.

După finalizarea procedurilor de reorganizare instituțională a Agenției, acțiunile de modificare a cadrului normativ existent în domeniul maritim, reprezintă un pas important spre racordarea legislației naționale la standardele de siguranță ale Organizației Maritime Internaționale.