Peste 25 de acte normative vor fi modificate pentru a îmbunătăți interacțiunea digitală a mediului de afaceri cu autoritățile publice

Astăzi, în cadrul unei ședințe online, a avut loc prezentarea publică a primului proiect de amendamente legislative incluse în „Foaia de parcurs a Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru impulsionarea procesului de digitizare a economiei naționale și dezvoltare a comerțului electronic”. În cadrul evenimentului a participat ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Railean, reprezentanții MEI, experți ai Consiliului Economic pe lângă Prim-Ministru și Asociației Naționale a Companiilor din Domeniul TIC și asociațiile de business.

Ministrul Railean a afirmat că, proiectul urmărește facilitarea interacțiunii la distanță și promovarea serviciilor digitale pentru mediul de afaceri. Mai mult, ministrul susține că, eliminarea constrângerilor în activitatea mediului de afaceri, ce apar în interacțiunea cu autoritățile, poate fi realizată prin implementarea soluțiilor digitale.

„Digitalizarea poate oferi acea rezervă de creștere și eficientizare a proceselor de care avem nevoie la această etapă. Vreau să vă asigur că majoritatea activităților setate de noi ca prioritare în Foaia de parcurs pentru impulsionarea procesului de digitizare a economiei naționale și dezvoltarea comerțului electronic sunt în derulare și se implementează. S-a reușit revizuirea bugetelor, atragerea partenerilor, lansarea mai multor inițiative publice și private, susținute de partenerii de dezvoltare”, a precizat Sergiu Railean.

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, prezentat astăzi, prevede modificarea a peste 25 de acte normative, prin care se urmărește depășirea impedimentelor ce vizează interacțiunea la distanță cu mai multe autorități publice și echivalarea actelor, deciziilor pe suport digital și pe suport de hârtie; recunoașterea etapizată a semnăturilor electronice calificate emise peste hotarele țării, începând cu cele din UE, reglementate prin Regulamentul eIDAS;  procedura de înregistrare la distanță a întreprinderilor și modificarea documentelor de constituire.

De asemenea, proiectul își propune aducerea în concordanță cu practica europeană a domeniului protecției datelor cu caracter personal, în special excluderea notificării/înregistrării la Centrul național pentru protecția datelor cu caracter personal și schimbarea formei consimțământului persoanelor în contextul interacțiunii on-line.

La finalul sesiunii de discuții, ministrul Railean a mulțumit tuturor colegilor și partenerilor pentru suport și, în mod special, echipelor de experți care au fost mobilizate în implementarea acțiunilor din Foaia de parcurs. Menționăm că, membrii grupului de lucru urmează să se întrunească în alte ședințe pentru a discuta propunerile și amendamentele tuturor promotorilor implicați în procesul de digitizarea a economiei.

Imagini: