Peste o sută de producători de combustibil din biomasă prosperi pe piaţa autohtonă, zeci de instituţii publice şi mii de beneficiari ai sistemelor de încălzire pe biomasă

Acestea sunt doar câteva din succesele raportate în cadul şedinţei de bilanţ al activităţii Proiectului Energie şi Biomasă pentru I trimestru al anului curent. Raportul a fost prezentat la 27 mai 2014, în cadrul şedinţei Consiliului Proiectului Energie şi Biomasă (PEBM), prezidată de viceprim-ministrul, ministrul Economiei, Valeriu Lazăr.

Potrivit raportului, de la lansarea Proiectului Energie si Biomasă în Moldova, 126 de proiecte au fost trecute la etapa de investiţii, dintre care 118 au fost finalizate, iar alte 8 proiecte fiind la etapa de implementare. Aceste 126 de proiecte includ 143 instituții publice, inclusiv 85 şcoli, 49 grădiniţe de copii, 4 centre comunitare, 3 primării, 2 școli profesionale, unde vor fi instalate noi sisteme de încălzire pe biomasă.

 În rezultatul implementării proiectelor în instituțiile publice din aceste 126 de comunități vor beneficia direct de noi sisteme de încălzire pe bază de biomasă şi de un confort termic ameliorat 26,519 de copii, 4,727 de angajați publici şi 58,412 de părinţi şi alte categorii de populaţie, în total – 89,658 de beneficiari. În rezultatul implementării proiectelor de încălzire cu biomasă în anul curent au fost create 49 locuri noi de muncă în comunitățile beneficiare și la întreprinderile producătoare de biocombustibil. Cumulativ, de la lansarea activității PEBM au fost create 332 noi locuri de muncă.

Până la sfârşitul anului, Proiectul Energie şi Biomasă şi-a propus să ajungă la cifra de 130 de sisteme de încălzire instalate în clădirile publice din comunitățile rurale şi să creeze aproximativ 300 de oportunități de lucru în aceste localităţi.

O altă componentă a proiectului ce contribuie la fortificarea pieţelor locale de asigurare cu combustibil din biomasă vizează facilitarea procurării echipamentului tehnic prin mecanismul de leasing / închiriere-cumpărare de furnizorii de combustibil locali. Astfel, pentru anul 2014 Proiectul şi-a propus să faciliteze achiziţionarea a 7 seturi de echipamente de balotare, precum şi a 2 echipamente de brichetare/ peletizare, care vor fi oferite prin leasing din rambursări.

De asemenea, cu referire la această activitate pe parcursul primului trimestru Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE) a finalizat procedura de recepție a 14 unități de echipamente de brichetare, care au fost puse în funcțiune. De asemenea, s-a încheiat procedura de recepție a dosarelor rundei a 3 de beneficiary, iar în proces de evaluare fiind 30 de dosare.

În ceea ce priveşte stimularea dezvoltării pieţelor locale de asigurare cu agent termic a gospodăriilor individuale, de producere a brichetelor din biomasă şi de creare a instalaţiilor de cogenerare industrial, Proiectul s-a axat pe identificarea şi pilotarea soluţiilor de piaţă pentru o încălzire din biomasă accesibilă şi foarte eficientă a caselor de locuit din zona rurală. Astfel, pe parcursul primului trimestru în cadrul programului de subvenţionare a gospodăriilor casnice au fost înregistrate 360 cereri, dintre care au fost semnate 135 contracte de finanţare. Numărul relativ mare de cereri de înscriere în Program se datorează atât măsurilor de promovare realizate pe parcurs, dar şi majorării considerabile a subvenţiei acordate (1300 Euro).

Cu referire la activitățile de promovare desfăşurate de Proiect a fost scoasă în evidență campania națională de notificare prin sms. Totodată, în localitatea Olăneşti, raionul Ştefan Vodă, în luna aprilie a fost dat startul Caravanei cazanelor pe biomasă. Expoziţia mobilă de cazane pe biomasă destinate gospodăriilor casnice a fost organizată în perioada aprilie-mai, în raioanele Cahul, Comrat, Hânceşti, Ungheni, Bălţi, Orhei, Edineţ şi Soroca. Astfel, locuitorii acestor raioane au primit din prima sursă informaţia completă despre Programul de subvenţionare a achiziţionării cazanelor pe biomasă.

O altă activitate de promovare importantă a constituit lansarea programului de susţinere financiară a producătorilor de cazane. La competiţie au participat 4 companii, dosarele cărora urmează a fi evaluate în trimestrul II al anului curent. 

În scopul sporirii înţelegerii şi acceptării de către populaţie a energiei din biomasă Programul a desfăşurat un şir de activităţi în instituţiile de învăţământ. Astfel, circa 1,500 de elevi de clasa a 7-a şi a 8-a au fost antrenați în activități educaționale și de sensibilizare privind utilizarea surselor de energie regenerabilă și principiile eficienței energetice. Printre activităţile realizate cu succes în acest sector este Inițiativa Educațională în domeniul Surselor de Energie Regenerabilă și principiile Eficienței Energetice pentru anul 2013-2014 şi Tabăra de Vara “Energel” pentru cei mai activi elevi participanți la Inițiativa Educațională pentru anul școlar 2013-2014.

Menţionăm că partenerii naţionali ai proiectului sunt Ministerul Economiei, Agenția pentru Eficiență Energetică, Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Agențiile de Dezvoltare Regională din regiunile Nord, Centru și Sud, Autoritățile Publice Locale de nivelul 1 și 2 din toate raioanele țării, Antreprenorii agricoli locali, ONG, ş.a. De asemenea, este important de menţionat că proiectul este implementat în strânsă colaborare cu autoritățile publice locale la nivel de raion şi comunităţi, organizaţiile comunitare şi alţi lideri comunitari.