Piaţa UE se va deschide deplin pentru produsele industriale moldovenesti, în timp piaţa internă va fi protejată o anumita perioada de timp

27 februarie 2014, Chișinău – Un nou seminar de informare pentru mediul de afaceri din Republica Moldova, privind implementarea Acordului de instituire a Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (ZLSAC/DCFTA) dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană şi a Acordului de Comerţ Liber cu Turcia, a avut loc la 25 februarie curent, în incinta Ministerului Economiei.

Reprezentanţi ai asociaţiilor de business, ai uniunilor producătorilor din sectorul industrial, antreprenori precum şi reprezentanţi ai instituţiilor publice de stat și ai camerelor de comerț străine prezenţi la seminar, au discutat despre oportunitățile și mecanismele de export după semnarea Acordului de comerț liber cu UE și cel cu Turcia, mecanismele de protecţie comercială, instrumentele de susţinere şi proiectele de finanţare destinate producătorilor autohtoni pentru dezvoltarea competitivităţii.

Producătorii autohtoni vor beneficia de eliminarea graduală a taxelor la import, pentru produsele din categoriile sensibile (cum ar fi cele din industria textilă, mobilă, unele poziţii din materiale de construcții și chimice), astfel asigurându-se o perioadă de tranziție pentru industriași, de 3 sau 5 ani.

Excluderea taxelor la import în UE și nivelul de protecție și suport acordat, reprezintă beneficii majore pentru industriași, care vor economisi sume importante de bani, odată cu intrarea în vigoare a celor două Acorduri, au explicat experții din cadrul Ministerului Economiei. Mai mult ca atât, aceste acorduri permit intensificarea cooperării de producere și noi procese de producere pe baza materiilor prime din Turcia și exportul ulterior în UE sau CSI.

Pentru eliminarea barierelor tehnice în fața comerțului, Republica Moldova își va adapta progresiv reglementările și standardele tehnice la cele europene. Ceea ce va permite evitarea dublei certificări a producției în Republica Moldova și UE și recunoașterea certificatelor de conformitate emise de organismele naționale acreditate.

Participanții la seminar și-au exprimat convingerea că atât ZLSAC/DCFTA cât şi  Acordul de Comerţ Liber cu Turcia vor fi benefice atât pentru producători cât și pentru comercianți, care vor putea oferi consumatorilor produse conforme standardelor europene. Implementarea standardelor europene presupune produse mai ieftine pe piață și calitate mai bună.