Planul Național „Construim Moldova Europeană”

Planul Național „Construim Moldova Europeană” – 20 de Acțiuni Guvernamentale

 1. Modernizarea orașelor și satelor – Prin Programul Național „Satul European” vor fi finanțate proiecte de dezvoltare locală în cel puțin 496 de localități (+361 proiecte mai mici) care furnizează cetățenilor servicii publice de calitate și infrastructură modernă. 
 2. Eficientizarea energetică a clădirilor – Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice cu destinație socială și blocurilor rezidențiale; extinderea cerințelor minime de performanță energetică pentru clădiri; promulgarea statutuluiAgenției de Eficiență Energetică; crearea Fondului de Eficiență Energetică pentru Locuințe. 
 3. Apă curată și sanitație – Revizuirea cadrului legislativ în domeniul alimentării cu apă și sanitație, consolidarea dialogului cu România și Ucraina pentru a asigura gestionarea integrată a resurselor de apă și a ecosistemelor acvatice, în conformitate cu cerințele internaționale de mediu.  Construcția  proiectelor regionale de alimentare cu apă și canalizare. Dezvoltarea infrastructurilor de distribuție a apei.  
 4. Modernizarea drumurilor și podurilor – Reabilitarea drumurilor naționale M2 (drumul de ocolire a municipiului Chișinău) și M5 (Criva- Bălți-), R 14.1 Soroca- Arionești- Otaci,  și poduri Leova-Bumbăta, Leușeni-Albița, Cahul-Oancea, Ungheni- Ungheni, Sculeni-Sculeni, Cosăuți-Yampil.  
 5. Digitalizarea serviciilor publice – Dezvoltarea unei aplicații mobile care să ofere acces la toate serviciile guvernamentale digitalizate și îmbunătățirea dialogului cu cetățenii; digitalizarea buletinelor de identitate și a permiselor de conducere; promovarea aplicației pentru o utilizare la scară largă.  
 6. Implementarea Programului Național de Împădurire – Restaurarea, extinderea și conservarea zonelor forestiere și a vegetației forestiere; reabilitarea și extinderea zonelor naturale protejate de stat; plantarea a 14600 ha până în decembrie 2024;  managementul faunei sălbatice. 
 7. Securizarea frontierelor Republicii Moldova – Îmbunătățirea capacităților de gestionare a frontierelor prin digitalizarea procedurilor de verificare, inclusiv la  frontiera cu România; instituirea unei unități pentru urmărirea și combaterea traficului ilicit al armelor de foc, securizarea  eficientă a frontierelor. 
 8. Modernizarea Armatei Naționale – Adoptarea de noi măsuri pentru a asigura o calitate mai bună a vieții militarilor (condiții de trai mai bune, concediu parental implementat, salarii majorate) și promovarea rolului forțelor armate în societate.
 9. Majorarea și distribuția corectă a ajutorului financiar pentru agricultori – Revizuirea condițiilor și criteriilor de accesare a subvențiilor de către fermierii mici și mijlocii, prin intermediul Fondului naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural (AIPA); sprijinirea acestora  prin acordarea de granturi și împrumuturi la costuri de finanțare reduse pentru investiții în tehnică și tehnologii.
 10. Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii („373”) – Crearea unui fond care oferă ÎMM-urilor acces la împrumuturi bancare competitive la o dobândă de 3% (USD/EUR) și 7% (LEI), pe o perioadă de până la 7 ani, cu renunțarea la plata dobânzii în primii trei ani „373”. Fondul total este de 260 milioane de lei și este parte a programului FACEM administrat de ODA. 
 11. Reducerea birocrației pentru antreprenori – Facilitarea creării de afaceri și generarea de venituri, prin reducerea birocrației administrative, inclusiv în domeniile: hotelier, telecomunicații, construcții, piețe financiare, comerț electronic; reducerea cerințelor de raportare pentru întreprinderi; a taxelor de impozitare, liberalizarea restricțiilor privind forța de muncă străină.  
 12. Creșterea exporturilor agricole către UE – Extinderea tipurilor de categorii de produse aprobate pentru a fi exportate în  UE și obținerea dreptului de a le exporta pe piața UE, prin intermediul laboratoarelor ANSA;  promovarea unor acțiuni specifice de sprijinire a fermierilor (convenții, traininguri, asistență tehnică). Crearea a 10 camere de agricultură.  
 13. Confiscarea averilor dobândite ilegal – Implementarea reformelor din Planul național de recuperare a bunurilor ,inclusiv a activelor pentru realizarea confiscărilor efective.
 14. Spitale regionale renovate – Asigurarea unei infrastructuri medicale moderne și de calitate prin  echiparea și renovarea spitalelor existente pentru îmbunătățirea serviciilor de sănătate în toată țara.
 15. Promovarea procurorilor și judecătorilor integri și profesioniști – Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor vor fi restructurate printr-o evaluare externă, iar mecanismul de verificare a integrității corpului de judecători de la Curtea Supremă de Justiție, precum și a judecătorilor și procurorilor din funcțiile cheie ale instanțelor judecătorești și procuraturii va fi revizuit pentru a asigura un sistem de justiție integru și fără corupție.
 16. Servicii accesibile pentru diasporă – Facilitarea accesului la serviciile guvernamentale pentru diaspora moldoveană; eliminarea tarifelor de roaming în conformitate cu legislația UE; aderarea la SEPA (Spațiul Unic de Plăți în Euro). 
 17. Sistem de asistență socială reformat – Revizuirea și reformarea beneficiilor de asistență socială pentru a crește participarea pe piața muncii.  Modul de stabilire și gestionare a plăților și a pachetelor de suport social  vor fi îmbunătățite pentru o distribuție mai eficientă și corectă.
 18. Crearea Institutului Național pentru Educație – Îmbunătățirea  sistemului de formare și dezvoltare profesională a resursei umane în educație, prin crearea Institutului Național pentru Educație și Leadership, responsabil de modernizarea proceselor de formare inițială și continuă a cadrelor didactice și manageriale, modernizarea și consolidarea activității de mentorat în sistemul educațional. 
 19. Eliminarea corupției din instituțiile statului – Constituirea unui set de practici robust și eficient care se vor axa pe identificarea domeniilor cheie pentru corupția din instituțiile statului. Colaborarea strânsă cu Ministerul Afacerilor Interne (MAI) este esențială pentru implementarea legislației și pentru reducerea spațiilor de oportunitate pentru mită. 
 20. Aderarea la UE către anul 2030 – Îndeplinirea celor 9 recomandări pentru aderarea la UE prin alinierea cadrului legal în toate sectoarele relevante, inclusiv justiție, combaterea corupției, finanțarea partidelor politice, proprietatea și finanțarea mass-mediei, dominanța pieței și concurența, guvernanța întreprinderilor de stat, aplicarea legii, infracțiunile cibernetice, infracțiunile financiare, reforma administrației publice, digitalizare, implicarea societății civile în luarea deciziilor, protecția drepturilor omului. Finalizarea implementării  a 60 de acțiuni în baza celor 9 recomandări.