PNUD Moldova va susține autoritățile naționale în implementarea proiectelor de creștere economică durabilă la nivel local

31 ianuarie, Chișinău – Implementarea proiectelor „Rețeaua de Centre de Carieră în Republica Moldova (SYSLAB, faza II)” şi  „Dezvoltarea afacerilor inovatoare pentru o creștere economică durabilă la nivel local (LED)” a fost discutată astăzi în cadrul ședinței Board-ului acestora, cu participarea viceprim-ministrului, Octavian Calmîc, ministru al Economiei, și a Dafinei Gercheva, Coordonatoare Rezidentă a ONU și Reprezentantă Permanentă PNUD în Republica Moldova.

În opinia vicepremierului Octavian Calmîc, implementarea celor două proiecte este extrem de importantă pentru Republica Moldova, deoarece oferă posibilitatea realizării unor programe naționale de reducere a numărului de șomeri, recalificarea acestora și integrarea lor în câmpul muncii, precum și susținerea întreprinderilor mici și mijlocii în sectorul rural. ”Dezvoltarea regiunilor este una din prioritățile Ministerului Economiei și a Guvernului, în ansamblu. Pe parcursul anului curent intenționăm să lansăm mai multe campanii de susținere a mediului de afaceri din diferite regiuni ale țării, iar susținerea partenerilor de dezvoltare ne va permite să realizăm aceste obiective”, a menționat ministrul Octavian Calmîc.

La rândul său, Dafina Gercheva a reiterat poziția PNUD de a susține autoritățile naționale în promovarea politicilor de dezvoltare regională, menționând că pentru atingerea obiectivelor date este necesară o colaborare mai eficientă dintre partenerii de dezvoltare și structurile de stat de toate nivelele.

Analizând rezultatele implementării Proiectelor SYSLAB  și LED în 2016, a fost constatată atingerea unor progrese importante în implementarea componentelor cheie, fiind atinsă o rată de ocupare la nivelul Rețelei de Centre de 80%, depășind rata planificată de cel puțin 60%, iar la compartimentul auto-ocupare fiind înregistrată o rată de succes de 37%, cu 10 la sută peste cea planificată. Urmare prezentărilor efectuate, a fost aprobat Raportul final al proiectului SYSLAB pentru anii 2015-2016 și Raportul de progres al proiectului LED pentru anul 2016.

În cadrul ședinței au fost aprobate planurile de lucru pentru proiectul LED (perioada ianuarie-decembrie 2017) și SYSLAB (perioada ianuarie-martie 2017).  Potrivit planului de acțiuni pentru proiectul LED, activitatea acestuia se va axa pe 6 componente: integrarea inovațiilor în dezvoltarea afacerilor; îmbunătățirea cunoștințelor IMM-urilor pentru a absolvi incubatoarele de afaceri; laboratorului experimental și observator de competențe centrate pe tineri; promovarea practicelor agricole durabile în segmentul fructelor proaspete în Moldova și Coolege Vitamine.

Pentru proiectul SYSLAB activitățile planificate pentru primul trimestru țin de mentenanța Centrelor de Carieră și implementarea componentelor privind angajarea în câmpul muncii și antreprenoriat. În cadrul ședinței a fost aprobată și finanțarea din fondurile catalitice regionale PNUD pentru constituirea și funcționarea Laboratorului experimental și observator de competențe centrate pe tineri.

Imagini: