Politicile industriale şi antreprenoriale pe agenda Subcomitetului RM-UE pentru economie, aspecte sociale și sectoriale, Cluster II

La Bruxelles a avut loc cea de-a șaptea reuniune a subcomitetului de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană „Industrie și politici antreprenoriale, minerit și materie primă, turism, dreptul companiilor și guvernanță corporativă, protecția consumatorilor și fiscalitate”, Cluster II.

În cadrul ședinței au fost abordate principalele realizări și progrese ale Republicii Moldova în implementarea angajamentelor ce derivă din Acordul de Asociere și preluarea practicilor europene, fiind prezentate provocările cu care s-a confruntat Republica Moldova în contextul COVID-19, în contextul crizei din regiune, dar și ultimele evoluții privind: taxarea, politica industrială și antreprenorială, minerit și materie primă, turism, dreptul societăților comerciale și guvernanța corporativă, protecția consumatorului și actualitățile privind inițiativele UE ce țin de domeniile Cluster II.

Comisia Europeană a apreciat acțiunile întreprinse de Republica Moldova în ultimul an. Părțile au convenit asupra unui nou set de obiective și acțiuni care urmează a fi implementate în următorul an pe fiecare sector, inclusiv prin prisma statutului de țară candidată obținut de Republica Moldova, și angajamentele ce derivă din acest statut.

Evenimentul a fost prezidat de către Eduard Auer, Şeful Direcției pentru Cooperare Regională şi OSCE, Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE)și de către Vadim Gumene, Secretar de Stat al Ministerului Economiei.

La eveniment au mai participat reprezentanți ai Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Ministerului Finanțelor, Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, Ministerului Mediului, Ministerul Culturii, Agenției pentru Protecția Consumatorului și Supravegherea Pieței, dar și reprezentanți ai Delegației UE în RM care au comunicat evoluțiile pe domeniile vizate.

Reuniunile Cluster II sunt evenimente care se organizează anual și au drept scop abordarea celor mai importante progrese și provocări în implementarea Titlului IV privind ,,Cooperarea economică și alte tipuri de cooperare sectorială’’ al Acordului de Asociere RM-UE.

Imagini: