Prevederile Acordului privind crearea Zonei de Comerț Liber Aprofundat şi Cuprinzător între RM şi UE au fost prezentate reprezentanților statelor membre CSI

În cadrul reuniunii statelor-membre CSI, ce a avut loc la 13 martie, curent, la Moscova, la propunerea Republicii Moldova, au fost examinate prevederile Acordului privind crearea Zonei de Comerț Liber Aprofundat şi Cuprinzător între RM şi UE (ZLSAC).

Delegaţia Republicii Moldova a fost condusă de către viceministrul Economiei, Octavian Calmîc. La întrevedere au participat reprezentanţi din partea Republicii Armenia, Republicii Belarus, Republicii Kazahstan, Republicii Kârgâze, Republicii Tadjikistan, Republicii Uzbekistan şi Ucrainei, precum şi reprezentanţii Comitetului Executiv CSI.

Viceministrul Octavian Calmîc, a făcut o prezentare detaliată a prevederilor Acordului de Comerț Liber cu UE. Au fost analizate schimburile comerciale cu UE şi CSI, precum şi perspectivele acestora.

Octavian Calmîc a evidențiat faptul că „ Acordul de Comerț Liber, prin impunerea unor măsuri sanitare şi fitosanitare, prin modernizarea standardelor şi reglementărilor tehnice, va asigura o înaltă calitate a tuturor produselor exportate, inclusiv cele exportate în spațiul CSI. Totodată, procesul de reducere/anulare a taxelor vamale la import şi export şi eliminarea a restricţiilor cantitative pe piaţa UE, constituie un stimul și pentru investitorii străini, inclusiv cei din CSI. ”

Un interes deosebit a fost acordat, în cadrul discuțiilor, regimului de aplicare a cotelor la export şi import în RM, procesului de liberalizare a comerţului cu produsele agricole, estimării impactului DCFTA asupra relațiilor multilaterale şi bilaterale cu statele-membre CSI, regulilor de origine şi avantajelor relaţiilor preferențiale cu UE pe plan regional, inclusiv pentru ţările CSI  etc.

Reprezentanții statelor membre CSI nu au identificat contradicții între prevederile Acordului de Comerț Liber RM – UE  și cele ale Acordul de comerţ liber multilateral din cadrul CSI. Aceștia au convenit să continue examinarea Acordului, iar dacă va fi necesar, să solicite consultări bilaterale suplimentare.

În perioada 12-14 martie curent, Octavian Calmîc, viceministrul  Economiei efectuează o vizită de lucru în Federaţia Rusă, la Moscova. Acesta participă la Consiliul Economic CSI și poartă consultări bilaterale şi multilaterale cu ţările membre CSI pe marginea Acordului privind crearea zonei de comerţ liber aprofundat şi cuprinzător între RM şi UE.

Este de notat că vor fi efectuate consultări similare și in cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerțului.