Primele rezultatele ale celei de-a treia ediții a ”Moldova Business Week 2016”

7 octombrie, Chișinău – Peste 1500 de agenți economici, reprezentanți ai administrațiilor publice și parteneri de dezvoltare, 80 de speakeri din Republica Moldova și de peste hotare, 15 evenimente de afaceri s-au dovedit a fi o platformă eficientă de promovare a imaginii Republicii Moldova pe arena internațională drept o locație de investiții cu o serie de facilități și o economie deschisă, și totodată, o platformă de comunicare și dezvoltare a relațiilor dintre oamenii de afaceri atât din țară, cât și de peste hotare. Acestea sunt doar câteva dintre rezultatele celei de-a III-a ediții a Moldova Business Week, care a avut loc în perioada 4 – 7 octombrie 2016.

„Moldova Business Week și-a propus să ofere o platformă de comunicare pentru mediul public, privat și diplomatic, astfel încât să fie puse în discuții acțiunile realizate până acum, precum și tendințele și provocările economiei autohtone. Intenționăm să îmbunătățim conceptul acestui eveniment și să-l organizăm, pe viitor, în fiecare an”, a declarat viceministrul Economiei, Vitalie Iurcu, în cadrul unei conferințe de presă, în care au fost anunțate primele rezultate aду forumului, care s-a încheiat azi la Chișinău.

Potrivit viceministrului Economiei, cea de-a treia ediție a săptămânii de afaceri poate fi remarcată prin deschiderea business-ului față de vectorul și acțiunile Guvernului, astfel încât „Moldova Business Week 2016” a atras în rândul organizatorilor asociații de business din Moldova, care reprezintă companii cu capital autohton și străin, și care au reușit să acopere subiecte precum: capitalul privat moldovenesc; promovarea exporturilor și atragerea investițiilor; promovarea imaginii țării; acces la finanțare – proiecte naționale și internaționale; dezvoltarea și internaționalizarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM).

 „Suntem ferm convinși că această platformă va deveni în următorii ani mai puternică, rezultativă și calitativă și va permite identificarea noilor sfere de cooperare, setarea și promovarea proiectelor investiționale de perspectivă, precum și focusarea atenției investitorilor asupra sectoarelor prioritare concrete ale economiei naționale”, a ținut să sublinieze în cadrul Conferinței, Directorul executiv al Organizației pentru Atragerea Investițiilor și Promovarea Exporturilor (MIEPO), Vitalie Zaharia.

Promovarea imaginii Republicii Moldova, dezvoltarea climatului de afaceri, sporirea competitivității și internaționalizării companiilor autohtone au devenit pilonii evenimentului, astfel agenda primei zile a „Moldova Business Week” s-a focusat pe prezentarea priorităților strategice și planurilor statului de creare a oportunităților investiționale. Scopul propus urmează a fi realizat prin dezvoltarea politicilor și mecanismelor de atragere a investițiilor utilizând, instrumentele Zonelor Economice Libere și a Parcurilor Industriale. Celor 300 de agenți economici și atașați comerciali din peste 10 state, le-au fost prezentate istoriile de succes ale companiilor cu capital străin, care deja investit în Moldova, servind drept exemplu pentru potențialii investitori.

Totodată, au fost puse în discuție regimurile comerciale ale Republicii Moldova și oportunităților oferite de acestea la export, subliniindu-se particularitățile Acordurilor de Comerț Liber multilaterale și bilaterale, la care Republica Moldova este parte semnatară, în special Acordurile ZLSAC, CSI, CEFTA și Turcia. Este important faptul că în anul 2015, schimburile comerciale realizate în baza ACL menționate au reprezentat 87,2% din exporturile autohtone și 75,1% din importurile Republicii Moldova.

În vederea asigurării unei transparențe nu doar a acțiunilor realizate, dar și a celor planificate pentru perioada imediat următoare, s-a adus la cunoștință publicului faptul că a fost inițiată examinarea oportunității semnării unor Acorduri de liber schimb cu Republica Arabă Egipt, precum și cu Republica Populară Chineză.

De asemenea, pentru intensificarea exporturilor și sporirea competitivității companiilor, MIEPO a organizat ProExport Forum , în cadrul căruia au fost expuse cele mai recente informații privind accesul la piețe, accesul la finanțare din surse naționale și externe și acces la informații, în vederea pregătirii comunității de afaceri autohtone pentru penetrarea de noi piețe sau avansarea relațiilor pe piețele existente. În cadrul acestuia, MIEPO a semnat memorandumuri de colaborare cu Camera de Comerț și Industrie, Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova și cu trei Agenții de Dezvoltare Regională.

Obiectivul dezvoltării și sprijinirii companiilor autohtone a continuat pe platforma incubatoarelor de afaceri. Astfel, Organizația pentru Dezvoltarea IMM-urilor (ODIMM) a prezentat potențialul, beneficiile și eficiența acestor instrumente care vin să contribuie și ele la dezvoltarea unui mediu de afaceri prietenos și puternic, generând locuri de muncă. Totodată, ODIMM a lansat oficial un proiect-pilot dedicat dezvoltării antreprenoriatului feminin „Femeia în Afaceri”, care are drept scop oferirea suportului financiar și non-financiar prin acordarea granturilor pentru investiții și servicii relevante pentru dezvoltarea afacerilor gestionate de femei.

Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova și-a propus informarea mediului de afaceri despre situația capitalului privat moldovenesc, cât și măsurile necesare pentru dezvoltarea acestuia, precum accesul la finanțare, construcția brandului, creșterea productivității, ș.a. Cca 500 de agenți economici, experți și reprezentanți ai administrațiilor publice locale au participat la dezbateri în acest sens și au venit cu propriile viziuni aferent strategiilor de viitor, necesitatea implicării autorităților și perspective de afaceri.

De asemenea, tematica oportunităților pentru internaționalizarea întreprinderilor mici și mijlocii a fost tratată  în cadrul evenimentului organizat de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, principalul obiectiv fiind diversificarea relațiilor comerciale dintre Republica Moldova și alte state prin facilitarea contactelor de afaceri între întreprinzători.

În cadrul forului economici au  fost organizate 6 seminare dedicate instrumentelor pentru sprijinirea IMM-urilor, regulilor de achiziții din fonduri europene, legislației în domeniul turismului și metrologiei, precum și aspecte practice privind implementarea standardelor internaționale de raportare financiară.

Parteneri în organizarea ”Moldova Business Week 2016” au fost Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova (AOAM), Organizația pentru Dezvoltarea IMM-urilor (ODIMM), Agenția Turismului, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI), Asociația Businessului European (EBA), Camera de Comerț Americană în Moldova (AmCham), etc.

Imagini: