Primii 53 de beneficiari din acest an ai Programului „PARE 1+1” au semnat contractele de finanțare

53 de proiecte investiționale noi create de lucrătorii migranți sau rudele acestora vor beneficia de susținere financiară prin intermediul Programului de Atragere a Remitențelor în Economie „PARE 1+1”, gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).

Antreprenorii au semnat cu ODIMM contractele de finanțare nerambursabilă în sumă totală de 12,93 milioane de lei. Potrivit estimărilor, vor fi create și menținute 180 noi locuri de muncă, dintre care 58 locuri de muncă pentru femei și 78 pentru tineri.

Secretarul de Stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Iuliana Drăgălin, susține că succesul Programului „PARE 1+1” se datorează interesului sporit al cetățenilor dornici să dezvolte o afacere acasă, acest fapt contribuind direct la dezvoltarea economică și socială a țării, crearea noilor locurilor de muncă, dar și diminuarea fenomenului migraționist.

Domeniile în care antreprenorii vor investi sunt: agricultură, prestări servicii și industria prelucrătoare.

Analiza provenienței remitențelor relevă faptul că cei 53 solicitanți investesc remitențele provenite din: Italia, Rusia, Marea Britanie, Germania, Irlanda, Israel, România, Olanda, Portugalia, SUA, Canada, Franța, Spania, Turcia, Danemarca și Ucraina. 

Pentru implementarea Programului „PARE 1+1” în anul 2020 sunt planificate 40 milioane de lei din Bugetul de Stat și adițional 20 milioane de lei din contul Programului „Suport pentru întreprinderile mici și mijlocii din zonele rurale”, finanțat de UE. Pe parcursul derulării Programului s-au înregistrat 2910 persoane și au fost instruiți 2410 beneficiari. Prin intermediul Programului „PARE 1+1”, a fost facilitat accesul la finanțare nerambursabilă pentru 1623 întreprinderi.

Imagini: