Primul atelier de lucru privind „Monitorizarea Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii” a fost organizat de Ministerul Economiei și Infrastructurii

Ministerul Economiei și Infrastructurii în colaborare cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), a organizat primul atelier de lucru interinstituțional cu genericul „Îmbunătățirea sistemului de monitorizare și implementare a Strategiei de Dezvoltare a sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii pentru anii 2012-2020”.

„Ne dorim să îmbunătățim capacitățile instituțiilor publice și a organizațiilor relevante în monitorizarea, raportarea și implementarea eficientă a Strategiei de dezvoltare a IMM-urilor, precum și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia, prin prisma indicatorilor de performanță recomandați de OECD, astfel acest eveniment este o platformă pentru a avea un dialog constructiv cu reprezentanții autorităților publice centrale, instituțiilor publice, organizațiilor de suport, mediului de afaceri, precum şi alte instituții relevante”, a menționat Iulia Costin, Secretar general de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii.

Evenimentul de astăzi s-a desfășurat în două sesiuni. În prima sesiune s-a vorbit despre îmbunătățirea sistemului actual de monitorizare al Republicii Moldova pentru o implementare mai eficientă a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului IMM pentru anii 2018-2020, iar în cea d-a doua sesiune s-au analizat indicatorii cheie de performanță ca parte esențială a sistemelor eficiente de monitorizare.

Atelier de lucru interinstituțional cu genericul „Îmbunătățirea sistemului de monitorizare și implementare a Strategiei de Dezvoltare a sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii pentru anii 2012-2020” a avut loc în contextul implicării Republicii Moldova în proiectul „EU4Business: From Policies to Action” („EU4Business: de la politici la acțiuni”), implementat de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), cu suportul financiar al Uniunii Europene, în cadrul inițiativei EU4Business, coordonate de programul pentru Dezvoltare Antreprenorială în Cadrul Parteneriatului Estic, Platforma 2 „Integrare economică și convergență cu politicile UE”, componenta „Suport în implementarea și monitorizarea Strategiei de Dezvoltare a Sectorului IMM din Republica Moldova”.

Imagini: