Prioritățile guvernării în domeniul digitalizării economice au fost discutate în cadrul unui Club de presă

Subiectul digitalizării economiei în Republica Moldova a fost discutat în cadrul ședinței Clubului de presă pentru transformare digitală, sub egida Viceprim-ministrului. Evenimentul a fost organizat la inițiativa Agenției de Guvernare Electronică, în comun cu Ministerul Economiei

Spicherii Iurie Țurcanu, Vicepremier pentru digitalizare, Sergiu Gaibu, Ministru al Economiei și Olga Tumuruc, Directorul Agenției de Guvernare Electronică au făcut o prezentare a celor mai importante măsuri ce se întreprind de către instituțiile guvernamentale abilitate în vederea modernizării sectorului economic prin aplicarea tehnologiei și a inovațiilor din domeniul digital.

Participanții prezenți la ședință au fost informați despre cele mai noi acțiuni și decizii care s-au luat la nivel de Guvern, precum și acte adoptate recent de Parlament, menite să stimuleze economia, să încurajeze comerțul electronic, plățile online, să reducă birocrația în relația dintre stat și antreprenori, să simplifice numărul de documente solicitate de autorități, să ofere acces la înființarea online a afacerilor, să faciliteze obținerea semnăturii electronice și să schimbe modul de prestare a serviciilor publice din tradiționale, la ghișeu, în electronice, accesate online, prin identificare la distanță.

În discursul de deschidere, Iurie Țurcanu a menționat că pachetul de legi cu privire la digitalizarea economiei va revoluționa modul de interacțiune a statului cu antreprenorii. ”Este un început bun de transformare digitală a economiei, beneficiile căreia le vom resimți fiecare. Anumite măsuri din partea statului, considerate excesive în raport cu mediul de afaceri au fost excluse, îmbunătățite, optimizate și bazate pe tehnologie. Aceste transformări se referă inclusiv la cetățenii din diaspora, pentru care interacțiunea online este cea mai sigură, mai accesibilă și mai operativă cale de legătură cu noi, cei de acasă. Vom educa societatea să consume prioritar servicii online și vom obliga instituțiile antrenate în prestarea serviciilor publice să accepte documentele în format electronic, așa cum prevede legea”, a precizat Viceprim-ministrul.

La rândul său, Ministrul Economiei, Sergiu Gaibu a enumerat prioritățile ministerului pentru perioada următoare. „Acțiunile întreprinse de Guvern, printre care pachetul legislativ digital 1.0, deschid oportunități pentru digitalizarea societății, aspect care a rămas parțial în umbră din cauza crizelor cu care ne confruntăm în prezent. Agenții economici deja au posibilitatea să-și înregistreze și gestioneze afacerea de la distanță, iar în relațiile de muncă nu mai sunt nevoiți să prezinte acte semnate olograf. Avantajul-cheie al țării noastre în trecerea către economia digitală îl reprezintă industria IT bine dezvoltată, care contribuie deja cu 3.5% la formarea PIB, și care are un trend de creștere în ultimii ani, ajungând la 7.3 miliarde de lei vânzări în anul 2020, cu o creștere de 10% în pofida crizei pandemice. Exporturile IT au ajuns la 258,47 milioane dolari SUA în anul 2020. Alte direcții la care lucrăm sunt susținerea startup-urilor și a inovațiilor, dar și dezvoltarea comerțului electronic pentru a ajunge din urmă țările din regiune”, a precizat ministrul.

Printre noutățile digitale anunțate de directoarea AGE, Olga Tumuruc, se numără lansarea în curând a unui serviciu guvernamental electronic de livrare MDelivery, noua semnătură digitală mobilă MobiSign, o nouă platformă de accesare electronică a serviciilor de stat de tip front-office, împuternicirile la distanță și alte soluții digitale la care se lucrează în prezent și care duc la crearea unui mediu de business favorabil, oferă un cadru sustenabil economiei, aduc valoare adaugată antreprenoriatului și sporesc competitivitatea țării prin interacțiuni digitale mult mai transparente, mai operative și în pas cu standardele internaționale. În același context, Olga Tumuruc a îndemnat reprezentanții businessului să utilizeze Portalul guvernamental al cetățeanului și antreprenorului (MCabinet), precizând că această platformă este una sigură, iar antreprenorii trebuie să aibă încredere în datele procesate prin intermediul acestui portal, în care accesul se face doar în baza cheii electronice.

Jurnaliștii și membrii Clubului de presă pentru transformare digitală au adresat întrebări oficialilor și s-au arătat interesați în mod special de exportul de produse IT din țara noastră, facilitarea accesului la semnătura electronică, de modernizarea serviciilor publice, inclusiv extinderea centrelor unificate de prestare a serviciilor (CUPS), dar și de eliminarea barierelor din calea utilizării pe larg a serviciilor electronice de către populație și antreprenori.

Imagini: