Prioritățile Ministerului Economiei în domeniul dezvoltării industriale au fost discutate în cadrul Comitetului de Supraveghere pentru Programul-cadru de țară pentru Dezvoltare Inclusivă și Durabilă în Republica Moldova 2019-2023

Prioritățile de cooperare ale Ministerului Economiei, inclusiv infrastructura calității, economia circulară, reziliența climatică și suportul industriilor mici și mijlocii inovative în sectorul industrial, au fost discutate la cea de-a doua reuniune a Comitetului de Supraveghere pentru Programul-cadru de țară pentru Dezvoltare Incluzivă și Durabilă în Republica Moldova 2019-2023.

Comitetul de Supraveghere a Programului-cadru de țară a fost co-prezidat de către ministrul Economiei, Sergiu Gaibu și Solomiya Omelyan, director de Program, UNIDO.

Ministrul Gaibu a trecut în revistă etapele implementării Programului-cadru pe termen scurt și mediu, în noul context internațional, după care s-a referit la prioritățile pe termen lung ale Republicii Moldova, în materie de dezvoltare industrială și  creștere economică. 

La rândul său, Solomiya Omelyan a prezentat realizările și proiectele dezvoltate în cadrul Programului și planul de lucru pentru anul 2022, care urmează să fie implementat de către UNIDO și Guvernul Republicii Moldova.

Oficialii UNIDO și reprezentanți ai altor ministere din cadrul Guvernului Republicii Moldova au discutat prioritățile sectoriale ale Programului de țară și necesitatea mobilizării resurselor și construirea parteneriatelor pentru implementarea politicilor și proiectelor relevante.

Programul-cadru este implementat în vederea dezvoltării industriale incluzive și durabile a Republicii Moldova prin activități și proiecte dedicate dezvoltării a trei componente:

  • creșterea competitivității industriale, accesul la piețe, inovații și promovarea investițiilor;
  • ocuparea productivă a forței de muncă în mediul rural și stimularea antreprenoriatului;
  • energie sustenabilă și managementul de mediu. 

Programul-cadru de țară a fost semnat de către Guvernul Republicii Moldova și Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO), la data de 21 decembrie 2018 și are ca scop promovarea industrializării incluzive și sustenabile în Republica Moldova.