Prognoza de creștere economică a Ministerului Economiei rămâne neschimbată

18 septembrie 2014 – Aceasta este concluzia experților din cadrul Ministerului Economiei, în urma analizei datelor Biroului Național de Statistică,  privind evoluția Produsul intern brut (PIB) în primul semestru al anului 2014. Astfel, conform prognozei Ministerul Economiei este preconizată o creștere anuală a PIB-ului cu 3,5% pentru 2014.

În primul semestru al anului curent produsul intern brut a însumat 47,7 miliarde de lei.  Economia Moldovei a intrat într-o perioadă de stabilizare, în 2014, iar toate activitățile economice au înregistrat o creștere moderată, exporturile s-au majorat, în timp ce importurile au înregistrat o diminuare nesemnificativă. Astfel, produsul intern brut s-a majorat în primul semestru al anului curent cu 3,9% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Pe parcursul primelor luni ale anului 2014 majoritatea tipurilor de activităţi economice au înregistrat progrese.

O contribuție semnificativă la evoluția PIB-ului au avut-o serviciile, inclusiv comerțul interior, transporturile și comunicațiile, construcțiile, industria și agricultura. De asemenea, în această perioadă volumul exporturilor, s-a majorat cu 6,7% față de anul trecut.

Totodată, Ministerul Economiei remarcă faptul că situația dificilă din Ucraina, temperarea ritmurilor de creștere a economiei Federației Ruse și restricțiile impuse la importul de vinuri și unele produse agricole din Moldova de către autoritățile de resort din această țară, influențează negativ economia Moldovei prin exportul produselor moldovenești, remitențe și investiții.

Cu toate acestea, Ministerul Economiei consideră că în momentul de față nu este necesară o revizuire a prognozei creșterii anuale a PIB cu 3,5% enunțate la începutul anului curent.