Programul moldo-german de pregătire și perfecționare a managerilor întreprinderilor din diferite sectoare ale economiei Republicii Moldova

Programul moldo-german de pregătire a managerilor întreprinderilor din diferite sectoare ale economiei Republicii Moldova are drept scop dezvoltarea oportunităților de comerț internațional pentru întreprinderile mici și mijlocii din Moldova cu companiile germane, aspect important în contextul Acordului de Asociere UE-Moldova privind o zonă de liber schimb aprofundat și cuprinzător.

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării este responsabil de elaborarea politicilor de promovare a Programului dat.

Acesta a fost inițiat la 19 noiembrie 2008, prin semnarea Memorandumului de înțelegere privind colaborarea în domeniul calificării managerilor de la întreprinderile din țara noastră, dintre Ministerul Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova şi Ministerul Federal al Economiei şi Tehnologiilor din Germania.
Grupul țintă: managerii superiori și mijlocii, ai companiilor din orice domeniu al economiei naționale.
Programul prevede:

– Un curs de pregătire, organizat de Camera de Comerț și Industrie;
– Un stagiu de 6 săptămâni online cu centre_de_instruire notorii din Germania;
– O vizita de 2 saptamini în Germania;
– Schimb de informații între absolvenții Programului din 19 țări participante;
– Seminare, conferințe etc.


Pentru participare se admit candidați conform criteriilor de eligibilitate:
– poziţie de manager la întreprindere;
– studii superioare;
– experienţă de muncă;
– cunoașterea limbii ruse/engleze – conform grupei de specializare;
– interese comerciale bine determinate pentru Germania.

Programul este implementat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova în cooperare cu GIZ Moldova.

Mai multe detalii aici.

Promovarea Programului în Republica Moldova are loc în baza „Declaraţiei comune de intenţie între Ministerul Economiei al Republicii Moldova şi Ministerul Federal al Economiei şi Energiei al Republicii Federale Germania privind continuarea colaborării în cadrul pregătirii şi perfecţionării managerilor de la întreprinderile din diferite sectoare ale economiei Republicii Moldova”, semnată de către Ministrul Economiei al RM şi Ministrul Federal al Economiei şi Energiei al Germaniei la data de 15 octombrie 2014, la Berlin, Germania.