Proiectul „EaP Trade Helpdesk” va impulsiona comerțul Republicii Moldova cu Uniunea Europeană și țările Parteneriatului Estic

Companiile din Republica Moldova vor avea în curând o capacitate sporită de a identifica oportunitățile de comerț cu Uniunea Europeană și în cadrul regiunii Parteneriatului Estic, ca parte a proiectului „EaP Trade Helpdesk”.

La 28 aprilie, Centrul Internațional de Comerț (ITC), în parteneriat cu Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova și Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova, a organizat prima reuniune a părților interesate în realizarea proiectului „EaP Trade Helpdesk”.

Lansat la sfârșitul anului 2019, proiectul „EaP Trade Helpdesk” este implementat de ITC, agenție comună a Organizației Națiunilor Unite și a Organizației Mondiale a Comerțului. Acesta este sprijinit de Uniunea Europeană în cadrul inițiativei sale EU4Business. Proiectul, cu o durată de cinci ani, vizează intensificarea relațiilor economice și comerciale dintre țările Parteneriatului Estic și Uniunea Europeană precum și în regiunea Parteneriatului estic. În rezultatul proiectului, întreprinderile din țările Parteneriatului Estic vor avea acces sporit la informații comerciale cuprinzătoare, veridice și transparente privind regiunea PaE și UE prin intermediul portalului „EaP Trade Helpdesk”. Centrul de asistență online, disponibil prin intermediul portalului, va permite întreprinderilor să raporteze probleme legate de export și import și să obțină soluții practice de la autoritățile naționale relevante.

De asemenea, proiectul va identifica obstacolele de reglementare și procedurale în calea comerțului prin intermediul cercetărilor la nivel național privind măsurile netarifare și va oferi ghiduri sectoriale privind exportul către UE. Instituțiile naționale relevante vor fi mai bine pregătite să colecteze și să prelucreze datele privind comerțul pentru diverse sectoare, în timp ce întreprinderile și organizațiile de suport în afaceri vor obține o consolidare a capacităților de analiză a pieței pentru a identifica noi oportunități în regiune și în UE.

Principalele obiective ale reuniunii naționale a părților interesate au fost: informarea participanților cu privire la obiectivele și impactul preconizat al proiectului; prezentarea activităților în curs și a celor planificate în Moldova și determinarea sinergiei cu inițiativele naționale existente. Evenimentul a reunit reprezentanți ai agențiilor guvernamentale, organizațiilor de susținere a afacerilor, Delegației UE în Moldova și experților ITC.

Iuliana Drăgălin, Secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova a declarat: „Republica Moldova este un participant activ al Parteneriatului Estic, iar acest parteneriat a facilitat semnarea Acordului de Asociere /ZLSAC, care a permis cetățenilor țării noastre să călătorească fără vize în UE și să beneficieze de comerț fără taxe. Rezultatele scontate ale proiectului „EaP Trade Helpdesk” vor fi obținute numai prin eforturi comune și printr-o colaborare consolidată, care va contribui la dezvoltarea unui spațiu informațional eficient pentru întreprinderi și toate părțile interesate implicate în comerțul internațional.”

Vasile Plămădeală, Consilier comerț,  Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova a subliniat:  „EaP Trade Helpdesk” va oferi un suport informațional valoros întreprinderilor din Moldova pentru un acces mai bun și mai ușor la piața UE pentru a beneficia în continuare de oportunitățile ZLSAC UE-MOLDOVA. În același timp, este important ca autoritățile să se concentreze mai mult pe punerea în aplicare a reformelor legate de comerț, precum și pe îmbunătățirea generală a climatului de afaceri și justiției”.

Mondher Mimouni, Șeful secției comerț și studii de piață din cadrul Centrului Internațional de Comerț, a menționat: „Furnizarea de informații comerciale mai bune și mai transparente prin intermediul proiectului ar putea ajuta exportatorii moldoveni să valorifice un potențial comercial suplimentar în valoare de 1 miliard USD în regiune și cu UE”.

Portalul „EaP Trade Helpdesk” va oferi utilizatorilor informații detaliate privind statisticile comerciale, privind potențialul de export, tarifele, acordurile comerciale preferențiale, precum și reglementările privind exporturile și importurile și contacte de afaceri. Platforma va servi drept ghid cuprinzător pentru antreprenorii din Moldova care urmăresc creșterea exportului către piețele UE.Pentru mai multe informații despre proiect vă rugăm să contactați:

Dl. Paul Kelly, manager de proiect, kelly@intracen.org

Vizitați pagina proiectului pe site-ul ITC: https://www.intracen.org/EaP/

Despre ITC – International Trade Centre este agenția comună a Organizației Mondiale a Comerțului și a Organizației Națiunilor Unite. ITC sprijină întreprinderile mici și mijlocii din economiile în curs de dezvoltare și în tranziție să devină mai competitive pe piețele mondiale, contribuind astfel la dezvoltarea economică durabilă în cadrul agendei „Ajutor pentru comerț” și al obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite.

Despre EU4Business – EU4Business este  inițiativa-umbrelă care cuprinde toate activitățile UE menite să ofere sprijin  întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) din țările membre ale Parteneriatului estic – Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina. EU4Business sprijină dezvoltarea IMM-urilor prin îmbunătățirea accesului la finanțare, servicii de dezvoltare a afacerilor și prin promovarea unei mai bune reglementări a mediului de afaceri.

În anul 2019, prin intermediul Inițiativei EU4Business în Moldova, au fost sprijinite 19.531 de IMM-uri, ceea ce a generat un venit suplimentar de 345 milioane de euro și a creat 21.930 de noi locuri de muncă, cifra de afaceri a acestora majorându-se cu 14,9%, iar drept rezultat exporturile  au crescut cu 3%.

Citește mai mult: www.eu4business.md  

Imagini: