Proiectul Programului național pentru promovarea antreprenoriatului și creșterea competitivității pentru anii 2023-2027 a fost prezentat reprezentanților instituțiilor de stat și mediului de afaceri

Despre acțiunile de promovare a antreprenoriatului, îmbunătățirea mediului de afaceri, dar și despre acțiunile statului în acest sens, s-a discutat în cadrul ședinței grupului de lucru, constituit din reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Consiliului Economic, comunității de afaceri etc.

Scopul ședinței a fost prezentarea proiectului Programului național pentru promovarea antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027, document ce a fost elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, cu suportul Secretariatului Consiliului Economic și alte instituții de profil. 

Veronica Arpintin, secretara de stat din cadrul Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a menționat în cadrul dezbaterilor că, Programul urmărește 3 obiective generale:   îmbunătățirea cadrului de reglementare a mediului de afaceri;  facilitarea accesului la finanțare și creșterea competitivității produselor și serviciilor locale, inclusiv pe piețele externe, dar și  promovarea culturii antreprenoriale.

Potrivit programului se dorește promovarea și susținerea creșterii economice sustenabile, incluzive, susținerea implementării și raportării indicelor Guvernanța de mediu, socială și corporativă, creșterea ponderii întreprinderilor mici și mijlocii conduse de tineri, femei, creșterea numărului de elevi încadrați în învățământul dual și numărul de persoane instruite prin programele implementate de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului din cadrul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Drept impact al implementării programului sunt estimate acțiunile de dereglementare și simplificare a interacțiunii cu instituțiile statului; implicarea activă a comunității de afaceri în consultarea proiectelor de acte normative cu impact asupra mediului de afaceri și stimularea investițiilor de către întreprinderile mici și mijlocii , inclusiv cu suportul programelor de stat. Drept alte acțiuni pot fi enumerate cele de digitalizare a serviciilor G2B/G2G și digitalizarea companiilor; fortificarea infrastructurii de Platforme Industriale Multifuncționale, incubatoarelor de afaceri, hub-urilor, acceleratoarelor, parcurilor industriale/creative dezvoltate/susținute de Guvern; fortificarea sectorului de consultanță în afaceri și instruiri în creștere.

În urma discuțiilor, membrii grupului de lucru au convenit că vor acorda sprijin în implementarea programului și monitorizarea progresului în crearea unui climat de afaceri competitiv în Republica Moldova, iar comunitatea de afaceri a fost încurajată să înainteze toate propunerile în scris, care vor fi luate în considerare la definitivarea Programului, solicitând totodată comunității de afaceri susținerea în implementarea documentului după aprobarea ulterioară a acestuia de către Guvern.