Protocolul cu privire la originea mărfurilor care circulă între statele membre GUAM a fost ratificat

16 martie 2023 –  Parlamentul a ratificat Protocolul de stabilire a regulilor de determinare a țării de origine a mărfurilor pentru Acordul privind crearea zonei de comerț liber între statele membre ale Organizației pentru Democrație și Dezvoltare Economică (GUAM). 

Scopul principal al protocolului este dezvoltarea cooperării comerciale și economice pe baza egalității și a beneficiului reciproc în regiune, crearea condițiilor pentru libera circulație a bunurilor și serviciilor între statele membre ale organizației. În special, documentul urmărește facilitarea comerțului regional prin îmbunătățirea evidenței mărfurilor.

Printre cele mai importante prevederi ale protocolului este cea privind determinarea țarii de origine a mărfurilor. Aceasta va fi considerată țara care a aderat la Acordul privind crearea zonei de comerț liber între statele membre ale GUAM, pe teritoriul căreia bunurile au fost obținute în întregime sau au fost suficient prelucrate/transformate. Este inclusă și o listă a mărfurilor, produse în întregime în statele care fac parte din acord. De asemenea, sunt prezentate condițiile de determinare a țării de origine a mărfurilor, în conformitate cu criteriul prelucrării sau transformării suficiente.

GUAM este o inițiativă regională, formată din patru state: Georgia, Ucraina, Republica Azerbaidjan, Republica Moldova și are drept scop dezvoltarea cooperării între state prin consolidarea stabilității și securității comune în spațiul european.