Raport IPRE: Uniunea Europeană continuă să fie principalul partener comercial-economic al Republicii Moldova

Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) a prezentat principalele constatări ale Raportului Alternativ privind implementarea Acordului de Asociere care sintetizează principalele progrese și constrângeri înregistrate, precum și un set de priorități pentru perioada imediat următoare.

Uniunea Europeană continuă să fie principalul partener comercial-economic al Republicii Moldova, valorificând Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător cu UE. Aproximativ 63% din exporturi sunt orientate spre piața UE, iar circa jumătate din produsele și serviciile importate de Republica Moldova sunt de origine din țările UE. România, Germania și Italia sunt principalele țări de destinație a exporturilor moldovenești din cadrul UE.

Prezent la discuții, Secretarul de Stat al Ministerului Economiei, Vadim Gumene, a mulțumit Uniunii Europene pentru susținere și încrederea acordată, precum și societății civile pentru implicare și colaborare.

Discuția de astăzi este foarte importantă în contextul în care în decembrie vom organiza Comitetul de Asociere RM-UE, unde vom trece în revistă realizările Republicii Moldova. Ca obiectiv prioritar, Ministerul Economiei a stabilit implementarea angajamentelor asumate în cadrul DCFTA, inclusiv cele ce țin de comerțul interior pentru a valorifica potențialul Acordului de Asociere în continuare. Și aici mă refer la alinierea la standardele europene, posibilitatea de a exporta produse de origine animalieră, dar și realizarea unei sinergii între toate instituțiile responsabile de implementarea DCFTA. Cu siguranță, avem și unele carențe, dar, cu suportul partenerilor de dezvoltare, inclusiv al UE, vom avansa procesele”, a punctat oficialul.

Potrivit analiștilor IPRE, Uniunea Europeană rămâne principalul partener de dezvoltare al Republicii Moldova, în anul 2020 oferind țării noastre peste 360 mln. euro în cadrul diverselor programe de asistență. În anul curent, UE a lansat un Plan special de recuperare economică a Republicii Moldova pentru anii 2021-2024 în valoare de 600 mln. euro, axat pe cinci piloni: managementul finanțelor publice și al guvernanței economice; economie competitivă, comerț și IMM-uri; infrastructură; educație și angajare pe piața muncii; precum și reforma statului de drept și a justiției.

Pentru mai multe detalii, raportul poate fi consultat în Română aici și Engleză aici.

Înregistrarea video a evenimentului public de prezentare a raportului poate fi urmărită aici.

Raportul IPRE a fost elaborat în cadrul Proiectului IPRE „Monitorizarea implementării Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană”, realizat cu susținerea Fundației Konrad Adenauer (KAS).

Imagini: