Reacția MEI la informațiile apărute în presă privind numirea conducătorilor a unor societăți pe acțiuni (Barza Albă/Răut)

Urmare a informațiilor publicate de unele surse mass-media referitor la numirea în funcția de director a unor societăți pe acțiuni și în vederea informării corecte a cetățenilor, Ministerul Economiei și Infrastructurii vine cu următoarele precizări.

Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, prevede  în art.7 alin.(2), că organul abilitat cu administrarea şi deetatizarea proprietății publice a statului este Agenția Proprietății Publice. În același articol, se menționează că Ministerul Economiei şi Infrastructurii promovează politica statului în domeniul administrării şi deetatizării proprietății publice.

De menționat că, Anexa nr.4la Hotărârea Guvernului nr.902/2017 cu privire la organizarea şi funcționarea Agenției Proprietății Publice, stabilește expres lista societăților comerciale cu cota statului în capitalul social în care Agenția Proprietății Publice exercită funcția de deținător de acțiuni (părți sociale).

Suplimentar, în conformitate cu prevederile art.48 alin.(4) lit.c) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Adunarea generală a acționarilor, dacă statutul nu prevede altfel, aprobă regulamentul organului executiv al societății şi deciziile privind alegerea organului executiv şi numirea conducătorului acestuia sau încetarea înainte de termen a împuternicirilor lui, privind stabilirea cuantumului retribuției muncii lui, remunerației şi compensațiilor, privind tragerea lui la răspundere sau eliberarea de răspundere.

În speță, organul executiv (director/administrator) al societății pe acțiuni se alege de către Consiliul societății, iar contractul de muncă cu director/administrator se semnează de către președintele Consiliului.