Realizările Ministerului Economiei în primele 100 de zile de activitate

Guvernul a prezentat astăzi raportul de 100 de zile de activitate. Raportul cuprinde inclusiv realizările Ministerului Economiei, conform domeniilor de activitate.

Pentru creșterea competitivității economiei naționale Ministerul Economiei al Republicii Moldova și Ministerul Federal al Economiei și Energiei al Republicii Federale Germania au semnat la 21 octombrie 2021 Declarația de intenție privind colaborarea în domeniul instruirii și perfecționării managerilor de afaceri din Republica Moldova. Scopul documentului este pregătirea unei noi generații de manageri, care ar putea aduce o contribuție considerabilă la modernizarea economiei naționale, dar și intensificarea relațiilor moldo-germane. Până în prezent, 355 manageri au beneficiat de acest Program.

Pentru asigurarea unui cadru normativ clar, lipsit de ambiguități și echidistant a fost elaborată și aprobată Hotărârea Guvernului nr.243 din 13.10.2021 care elimină dublarea tratamentului privind aplicarea sancțiunilor pentru practicarea ilegală a activității de întreprinzător fără licență, limitând deciziile arbitrare, incertitudinea și insecuritate juridică.

În domeniul cooperării economice internaționale, pe parcursul primelor 100 zile de activitate, Ministerul Economiei şi-a concentrat activitatea spre promovarea documentelor de politici ale statului în domeniul integrării europene și dezvoltării comerțului exterior în conformitate cu obiectivele de politică externă ale țării, impulsionarea relațiilor bilaterale cu partenerii externi şi a cooperării multilaterale în cadrul organizațiilor economice regionale, în vederea susținerii procesului de promovare a reformelor economice. De asemenea, a asigurat coordonarea și monitorizarea procesului de implementare a angajamentelor internaționale prevăzute în Acordul de Asociere/DCFTA între Republica Moldova și Uniunea Europeană, OMC, CEFTA, CSI și alte acorduri bilaterale și multilaterale.

Pentru stimularea digitalizării economiei  au fost operate un șir de modificări ale cadrul normativ (Pachet Digitalizare 1), care va permite interacțiunea la distanță în format digital între Guvern, mediul de afaceri și consumatori. De asemenea, au fost operate modificări ale cadrului normativ aferent activității parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT park”. Modificările aprobate au ca scop simplificarea și facilitarea procedurii de desfășurare a adunării rezidenților Parcului, digitalizarea circulației documentelor între rezidenți și Administrația Parcului, reglementarea cererii-tip privind înregistrarea în calitate de rezident al Parcului și setului minim de documente care se anexează la cerere, pentru a evita erori la depunere ș.a.

Raportul integral al realizărilor îl puteți găsi AICI.     

Imagini: