Redresarea economică în contextul pandemiei Covid-19 abordată prin prisma obiectivelor de mediu

Secretarul general al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Lilia Palii, a participat la cea de-a cincea Reuniune anuală a Grupului de lucru din cadrul Programului de Acțiuni „Verzi”.

Agenda  evenimentului online, a inclus subiecte ce vizează integrarea politicilor de mediu în procesul de reformare economică și ecologizare a economiilor din regiunea Europei de Est, Caucaz și Asia Centrală, inclusiv și în acțiunile  de recuperare post-COVID.

Secretarul general Lilia Palii, a relatat despre documentele de politici naționale, ce reflectă obiectivele de mediu  și măsurile lansate de Guvern pentru limitarea impactului crizei  Covid-19 asupra economiei naționale.

„În contextul actual extrem de dificil, recuperarea economică cauzată de criza COVID-19 poate fi considerată o șansă de a reproiecta o economie durabilă, incluzivă, de a revitaliza industria și de a crea locuri noi de muncă, de a regândi politicile fiscale pentru a stimula investițiile, de a păstra sistemele vitale de biodiversitate și de a combate schimbările climatice”, a menționat secretarul general.

La reuniunea anuală, în mod prioritar a fost menționată aprobarea Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2030”, care include ca pilon de bază „mediul sănătos”, cu obiectivul „asigurarea dreptului fundamental la un mediu sănătos”, precum și Programul de ecologizare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii, implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, care are drept scop promovarea, susținerea și dezvoltarea capacităților IMM-urilor de a adopta practici de ecologizare a proceselor de producere și prestare a serviciilor.

Totodată, în cadrul discuțiilor s-a evidențiat faptul că, Ministerul Economiei și Infrastructurii a inițiat procesul de elaborare a Strategiei pentru o economie incluzivă, durabilă și digitală până în anul 2030, aliniată la Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030”și Obiectivele de dezvoltare durabilă.

De asemenea, pentru a diminua efectele negative ale crizei pandemice, MEI a demarat procesul de elaborare a unui Plan de măsuri economice pentru combaterea crizei cauzate de Covid-19, iar obiectivele de mediu vor fi integrate intersectorial în aceste politici de redresare.

Menționăm că, Grupul de lucru a Programului de Acțiuni „Verzi” al OECD are drept obiectiv de a ghida îmbunătățirea politicilor de mediu în economiile aflate în tranziție din Europa de Est, Caucaz și Asia Centrală prin promovarea integrării considerațiilor de mediu în procesele de reformă economică, socială și politică.