Reformele pentru îmbunătățirea mediului de afaceri au fost discutate cu experții Băncii Mondiale

Progresul în implementarea reformelor structurale în vederea lansării celei de-a doua Operațiuni de Politici pentru Dezvoltare cu Banca Mondială a fost examinat într-o ședință cu echipa de economiști a BM Mame Fatou Diagne și Ruslan Pyontkivski, aflați la Chișinău.

Viceprim-ministrul, ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, a apreciat suportul Băncii Mondiale acordat Republicii Moldova pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare economică a ţării şi implementarea agendei transformărilor structurale, ce ţintesc stimularea creşterii economice, ameliorarea competitivităţii şi îmbunătăţirea mediului de afaceri. Acesta a subliniat oportunitatea şi eficienţa primei operaţiuni de finanţare a politicilor de dezvoltare, de care a beneficiat Republica Moldova în primul trimestru al anului curent, în valoare de 30 mil. dolari SUA.

Valeriu Lazăr a informat că în ședința din săptămâna curentă a Guvernului au fost aprobate metodologiile interne ale celor 20 de autorități publice cu funcții de control. Astfel, autoritățile guvernamentale vor trece treptat la efectuarea controalelor agenților economici în baza unor criterii bazate pe risc și vor muta prioritățile de la sancționarea agenților economici la consilierea acestora și prevenirea încălcărilor.

Potrivit ministrului Economiei, în aceeași ședință a fost aprobat și proiectul de lege cu privire la ipotecă, documentul având drept obiectiv extinderea listei de bunuri ce pot fi depuse drept gaj la bancă pentru obținerea creditelor. Conform noii legi, agenții economici vor putea depune în gaj și bunuri mobile, astfel operatorii economici, în special întreprinderile mici și mijlocii, vor avea acces sporit la credite, în condițiile actuale fiind limitate de disponibilitatea imobilelor ce pot fi gajate. 

Totodată, ministrul Economiei și echipa Băncii Mondiale au avut un schimb de opinii privind evoluția situației macro-economice din Republica Moldova și eventualele provocări generate de situația geopolitică tensionată din regiune. Valeriu Lazăr a precizat faptul că Ministerul Economiei este în proces de actualizare a prognozei indicatorilor macroeconomici pentru anii 2014-2017, care va lua în calcul riscurile asociate situaţiei geopolitice din regiune, dar şi accelerarea proceselor de creare a Zonei de liber schimb aprofundat şi cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană.

În cadrul celei de-a doua Operațiuni de politici de dezvoltare, Banca Mondială va oferi suport, inclusiv pentru elaborarea unor studii privind evoluția comerțului exterior a Republicii Moldova și modalitățile de dinamizare și diversificare a exporturilor.