Regulament tehnic la standarde europene pentru transportatori

16 februarie 2015, Chişinău – Direcţia generală infrastructura calității şi supravegherea pieței din cadrul Ministerului Economiei a înaintat spre consultări publice proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind instalaţiile pe cablu care transportă persoane.

Documentul vine să transpună în legislaţia naţională directivele Uniunii Europene cu privire instalaţiile pe cablu care transportă persoane şi vizează transportatorii care ulilizează instalaţii pe cablu, precum funiculare, teleferice, telecabine, telescaune şi teleschiuri. Implementarea reglementării va contribui la sporirea siguranţei exploatării instalaţiilor pe cablu, a sănătăţii şi securităţii pasagerilor.

De asemenea, Reglementarea tehnică stipulează condiţiile pentru introducerea pe piaţa autohtonă şi punerea în funcţiune a subsistemelor şi a componentelor de siguranţă ale instalaţiilor pe cablu. Producătorii trebuie să demonstreze că subsistemele sau componentele de siguranţă pe care le produc au fost proiectate şi fabricate în conformitate cu cerinţele de bază. Aceştia trebuie să aplice marcajul CE (marcaj ce dovedește că produsele au fost evaluate și respectă normele europene în materie de siguranță, sănătate și protecție a mediului) şi să pună la dispoziţie instrucţiuni pentru încorporarea lor într-o instalaţie pe cablu.

Proiectul Reglementării tehnice privind instalaţiile pe cablu care transportă persoane este supus consultărilor publice până la 13 martie 2015. Cei intersați pot transmite comentariile referitor la proiect la adresa electronică larisa.sloninova@mec.gov.md sau la numărul de telefon 250-683.