Regulamentele de selectare a membrilor consiliilor întreprinderilor de stat și comitetelor de audit, aprobate de Executiv

12 aprilie 2023 – Cabinetul de miniștri a aprobat, la inițiativa Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, două regulamente în vederea îmbunătățirii guvernanței corporative a întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu capital majoritar de stat. 

Membrii consiliilor întreprinderilor de stat, comitetelor de audit și comisiei de cenzori vor fi selectați prin concurs, în baza unui nou regulament.

Aceste regulamente permit persoanelor din afara serviciului public, experților în domeniu, inclusiv din rândul reprezentanților diasporei, să ocupe funcții de conducere și control în întreprinderile de stat.

Această acțiune reprezintă un pas semnificativ în procesul de profesionalizare a consiliilor de administrație și a comitetului de audit, deoarece introduce criterii și mecanisme clare pentru selectarea membrilor și oferă oportunitatea persoanelor din afara serviciului public de a participa la concurs.

Regulamentele stabilesc criteriile de eligibilitate pentru toți membrii organelor de conducere și control, inclusiv pentru funcționarii publici și persoanele cu funcții de demnitate publică. Pentru a evalua global calificarea candidatului, s-au stabilit criterii de evaluare pe trei dimensiuni: competențe, reputație și comportament financiar.

Prin aceste modificări se va contribui la o mai bună guvernanță a întreprinderilor de stat și la o mai bună utilizare a resurselor publice. Aceleași modificări fac parte din cadrul acțiunii Guvernului pentru dezoligarhizare și bunele practici de transparență și gestionare a patrimoniului statului.

„Aprobarea acestor regulamente reprezintă o etapă importantă și anume cea de profesionalizare a consiliilor de administrație și a comitetului de audit, deoarece stabilesc criterii și mecanisme clare de selectare”, a menționat vicepremierul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dumitru Alaiba.